میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
جهان
 
 
اعتصاب غذای پلیس زن تونسی که سیلی اش جرقه انقلاب شد

اعتصاب غذای پلیس زن تونسی که سیلی اش جرقه انقلاب شد (۵۰نظر)

فادیه حمدی، پلیس زنی که با سیلی زدن به دستفروش تحصیل کرده تونسی، باعث خودسوزی وی و آغاز انقلاب تونس ...

 
ترکیه و شيخ‌نشين‌ها عاملان ريختن خون مردم سوريه

ترکیه و شيخ‌نشين‌ها عاملان ريختن خون مردم سوريه (۱۷نظر)

همزمان با ادامه رويارويي ارتش با گروه‌هاي تروريستي، دولت سوریه، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس ...

 

نگاهي به تفاوت هاي دموكرات ها و جمهوري خواهان (۱۶نظر)

با برگزاري انتخابات امريكا در دو روز ديگر، مشخص مي شود كليددار كاخ سفيد براي چهار سال آينده باز دموكراتها ...

 
عکس دختر افغان عکس سال 2010 مطبوعات شد

عکس دختر افغان عکس سال 2010 مطبوعات شد (۱۲نظر)

عکس بی بی عایشه، دختر 18 ساله افغان که گوش و بینی اش به دستور طالبان و به دست شوهرش بریده شده بود، ...

 
سوريه و آزمون پيش رو

سوريه و آزمون پيش رو (۶نظر)

بحرانهاي منطقه و خاورميانه درحالي سپري مي‌گردد که تحليل‌ها، نشست‌ها و جلسات منطقه‌...

 
شماره 5124