سیاست روز 11 آبان 1390 ساعت 20:23 http://siasatrooz.ir/vdca06ni.49noa15kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : مي خواستم از خاطرات كودكي و لبوي داغ بنويسم، اما نگاه اين كودك داخل كادر همه ذهنم را پراند. -------------------------------------------------- متن :