سیاست روز 19 بهمن 1390 ساعت 20:05 http://siasatrooz.ir/vdcaain0.49n6o15kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : ميدان آزادي سال‌هاي سال است كه مثل بهمن ۵۷ سيل خروشان مردم را به چشم مي‌بيند... -------------------------------------------------- متن : ميدان آزادي سال هاي سال است كه مثل بهمن ۵۷ سيل خروشان مردم را به چشم مي بيند و در مقابل عظمتشان سر تعظيم فرود مي آورد.