سیاست روز 29 تير 1390 ساعت 22:16 http://siasatrooz.ir/vdcak6n6149nm.5k4.html -------------------------------------------------- تایم عنوان : مذلت بارترین روز زندگی مرداک -------------------------------------------------- متن : روز گذشته رابرت مرداک برای نجات دادن شهرت و امپراتوری رسانه ای خود، یک تئاتر سیاسی را در شهر وست مینستر آغاز کرد. رئیس شرکت نیوز کورپوریشن پذیرفت که حضورش در مقابل نمایندگان، خوارترین روز زندگی اش بوده و نسبت به رسوائی نفوذ در تلفن های همراه شهروندان انگلیسی که باعث استعفا و تعطیلی نشریه نیوز آو دورلد گردید، ابراز تأسف نمود. اعترافات مرداک سهام شرکت نیوزکورپوریشن در نیویورک را افزایش داد حضور مرداک در جلسه اعتراف گونه و در حضور نمایندگان انگلیس، باعث خرسندی سرمایه گذاران گردید و باعث شددر پایان روز گذشته سهم نیوز کورپوریشن در نیویورک ۶/۵ درصد افزایش یابد.مرداک ۸۰ ساله که به همراه پسرش جیمز در این جلسه سه ساعتی حضور بهم رسانده بود، به چندین مورد اشتباه خود اعتراف کرد و پذیرفت آرمان نشریه را به دلیل کوچک بودن در چارچوب کمپانی، فراموش کرده بود.