سیاست روز 18 مرداد 1391 ساعت 20:54 http://siasatrooz.ir/vdcamwn0.49nie15kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : تشییع پیکر سید محمود گلابدره ای نویسنده،پیشکسوت ادبيات داستانی از مقابل خانه هنرمندان -------------------------------------------------- متن :