سیاست روز 6 بهمن 1395 ساعت 9:33 http://siasatrooz.ir/vdcaweno.49na615kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : اروپای بحران زده -------------------------------------------------- متن : این روزها در حالی عرصه جهانی معطوف به رفتارهای ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا شده است که برخی سخنان در باب اتحادیه اروپا قابل توجه است به عنوان مثال "فرانسوا فیون"، نخست وزیر اسبق فرانسه و نامزد ریاست جمهوری این کشور از حزب محافظه کار در سخنانی در موسسه "کنراد آدناور" آلمان تاکید کرد که اروپا در یک شرایط تهدید قرار دارد و می تواند از صحنه بین المللی کنار زده شود. ما باید جایگاه خود را در کنار آمریکای ترامپ، روسیه پوتین و همچنین چین حفظ کنیم و یا ناپدید شویم. این سخنان صرفا از سوی فیون مطرح نشده بلکه بسیاری از مقامات و کارشناسان اروپایی نیز این مسئله را مورد تاکید قرار داده اند. حال این سوال پیش می آید که این بحران ها چیست و چرا افرادی مانند فیون درباره آینده اروپا هشدار می دهند؟ پاسخ به این پرسش را در عرصه داخلی و بیرونی اروپا می توان جست وجو کرد. در عرصه داخلی در حالی بحران های اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که از یک سو افکار عمومی دیگر اعتمادی به سیاست مداران و طرح های ریاضت اقتصادی ندارند و از سوی دیگر اختلافات درونی میان کشورها عملا این اتحادیه را در مسیر زوال قرار داده است. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا زمینه ساز رویکرد سایر کشورها به این روند شده بویژه اینکه بسیاری از کشورهای کوچک اروپایی این اتحادیه را زمینه ساز استعمار خود توسط بزرگان اروپا و آمریکا می دانند. نکته دیگر تضعیف ناتو بویژه پس از مواضع ادعایی ترامپ است که ادعا دارد ناتو تامین کننده منافع آمریکا نبوده و باید از آن دوری کند. این وضعیت با توجه به ضعف نظامی بسیاری از کشورهای اروپایی تهدیدات امنیتی را برای آنها ایجاد کرده است. نکته مهم دیگر وجود قدرت های برتری در معادلات جهانی است که کشورهایی چون چین و روسیه محور آن هستند. اروپا که از همراهی آمریکا برای مقابله با قدرت های نوظهور بهره می گرفت اکنون با چالشی به نام ضعف آمریکا و قدرت یابی گسترده روسیه و چین مواجه شده است. چین در حوزه اقتصادی و روسیه در عرصه سیاسی و نظامی به سطوح ارشد جهانی رسیده اند. پیوند این کشورها زنگ خطری برای آینده جهانی اروپا قلمداد می شود. بر این اساس است که اروپا سیاست تحریم علیه این کشورها را در پیش گرفته تا شاید از تسریع این زوال جلوگیری نماید. در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می توان گفت که گفته های افرادی همچون فیون برگرفته از حقایق حاکم بر اروپاست که محور آن را نیز چالشهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی و جهانی این قاره تشکیل می دهد. اتحادیه ای که زمانی خود را محور تحولات جهان می نامید اکنون به اتحادیه ای حاشیه ای مبدل شده که به گفته بسیاری از ناظران سیاسی صرفا برای حفظ ظاهر از فروپاشی اش جلوگیری می کند و الا در امر واقع شدت بحران و اختلافات چنان است که در زمانی کوتاه می تواند زمینه ساز فروپاشی آن شود.