سیاست روز 29 ارديبهشت 1391 ساعت 20:44 http://siasatrooz.ir/vdcawon0.49neu15kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : با گران شدن سوخت هواپيما، بليت هم گران و مسافران كمتر مي‌شوند! «جرايد» -------------------------------------------------- متن :