سیاست روز 11 ارديبهشت 1391 ساعت 21:27 http://siasatrooz.ir/vdcb0abz.rhbf5piuur.html -------------------------------------------------- عنوان : امروز ۱۲ ارديبهشت را روز معلم نامگذاري كرده اند... -------------------------------------------------- متن : امروز ۱۲ ارديبهشت را روز معلم نامگذاري كرده اند. پس بهترين بهانه است كه معلمانمان را ياد كنيم و به همه آنها خسته نباشيد بگوييد. به همه آقا معلم ها و خانم معلم هايي كه بر گردن همه ما حق دارند. راستي به معلمان روستايي بايد بيش از همه خسته نباشيد گفت كه در شرايط سخت تر و با امكانات سخت تر نسل آينده را مي سازند.