سیاست روز 31 فروردين 1392 ساعت 20:29 http://siasatrooz.ir/vdcb0wbw.rhbggpiuur.html -------------------------------------------------- عنوان : سقوطي كه در اين نزديكي است بيچاره اين درخت كه از دوران نهالي، قيمي دلسوز و آينده‌بين نيافت... -------------------------------------------------- متن : بيچاره اين درخت كه از دوران نهالي، قيمي دلسوز و آينده بين نيافت. بيچاره اين رهگذران و خودروها! كدامشان طعمه از پا درآمدن اين درخت خواهند شد؟ تهران ـ خيابان سهروردي شمالي، خيابان خرمشهر، ۲۹فروردين ۱۳۹۲ عكس: علي كليائي - سياست روز