سیاست روز 19 مرداد 1388 ساعت 11:51 http://siasatrooz.ir/vdcb85b5.rhbfapiuur.html -------------------------------------------------- عنوان : آمريكا و اسرائيل تبليغات بسياري عليه شبكه الكوثر دارند -------------------------------------------------- متن : تهيه‌كننده دستگير شده در جمهوري آذربايجان با اشاره به اين كه آمريكا و اسرائيل تبليغات بسياري عليه شبكه الكوثر دارند، گفت: دستگيري گروه مستندساز ايراني غيرقانوني بود و وزارت خارجه كشورمان بايد نسبت به اين رويداد برخورد قانوني داشته باشد. به گزارش فارس، نشست مطبوعاتي ديروز با حضور برهان حشمتي مدير شبكه جهاني سحر، شعبانعلي كيواني تهيه‌كننده دستگير شده و جمعي از خبرنگاران در شبكه جهاني سحر برگزار شد. در اين مراسم برهان حشمتي گفت: در آذربايجان كار خبري و رسانه‌اي به صورت آزاد مشكل است و انحصار رسانه‌اي در آن كشور حاكم است، حاكميت تقريبا تمامي تلويزيون را دراختيار دارد و به دليل اين كه رسانه‌ها چندان تأثيري در دولت و حكومت آذربايجان ندارند، از حساسيت بسياري برخوردار نيستند اما رسانه‌هاي تلويزيوني تحت كنترل حاكميت هستند. وي افزود: سيماي آذري شبكه جهاني سحر به دليل اين كه نشر معارف اسلامي مي‌كند، به راحتي نمي‌تواند فعاليت كند و جمهوري آذربايجان براي اين كه براي خود هويت‌سازي كند، تاريخ را تحريف مي‌كند و ما با تهيه برنامه‌ها تلاش مي‌كنيم واقعيت‌هاي تاريخ را به مردم آذربايجان نشان دهيم. وي با بيان اين كه در رسانه‌هاي آذربايجان نقش صهيونيست و غربي‌ها گسترده است، اظهار داشت: ما اين‌ كارها را نقض مي‌كنيم و تمامي موارد باعث شده كه جمهوري آذربايجان چندان دلخوشي از ما نداشته باشند. حتي در رسانه‌هاي جمهوري آذربايجان بسيار ديده مي‌شود كه تبليغ فارس‌ها يا ترك‌ها را مي‌كنند، درصورتي كه براي ترك‌ها هم هيچ ارزشي قائل نمي‌شوند. حشمتي تصريح كرد: بازداشتگاه‌هاي آذربايجان بسيار وحشتناك‌تر از اين‌هاست و هفتاد سال كمونيسم نتوانسته رفتارهاي آن‌ها را تغييردهد. اسرائيل و آمريكا به شدت در باكو نفوذ دارند و ممانعت بسيار زيادي كرده و تبليغات بسياري عليه شبكه جهاني سحر مي‌كنند و متأسفانه ملاحظه‌كاري كه سفارت ايران در آذربايجان دارد، ايراني‌ها را رنج مي‌دهد. مدير شبكه جهاني سحر با بيان اينكه اين حوادث اخير را لاپوشاني كردند تا به مردم اعلام نشود، اظهار داشت: اين گروه دستگير شده بود درصورتي كه دائما به ما اعلام مي‌كردند كه اين قضيه را به مردم نگوييم. اگر اين موارد رسانه‌اي نشود هيچ زماني جمهوري آذربايجان دست از كار خود برنخواهد داشت. رايزن‌هاي فرهنگي در باكو نيز بسيار ضعيف عمل مي‌كنند مثلا ما از آن‌ها انتظار داريم كه قرآن و يا نهج‌البلاغه را به طور رايگان در اختيار مردم بگذارند كه اين اقدام صورت نمي‌گيرد. در اين وضعيت ديده مي‌شود كه محصولات غربي و حتي مشروبات الكلي ارزان‌تر از آب به فروش مي‌رسند.