سیاست روز 28 مرداد 1390 ساعت 19:36 http://siasatrooz.ir/vdcb90b0.rhbzapiuur.html -------------------------------------------------- عنوان : اينجا ابن بابويه است... -------------------------------------------------- متن : اينجا ابن بابويه است. يكي از قديمي ترين آرامستان هاي تهران. براي اين عكس شرح بيشتري نمي شود نوشت.