سیاست روز 17 دی 1390 ساعت 20:16 http://siasatrooz.ir/vdcbfwbz.rhbgapiuur.html -------------------------------------------------- عنوان : گشايش نمایشگاهی از پنجره‌های قدیمی دوره قاجار ... -------------------------------------------------- متن : باز كن پنجره را تو اگر بازكنی پنجره را من نشان خواهم داد به تو زیبایی را گشايش نمایشگاهی از پنجره های قدیمی دوره قاجار با عنوان "قدیم حال پنجره ها خوب بود" در اصفهان.