سیاست روز 25 مرداد 1391 ساعت 21:50 http://siasatrooz.ir/vdcbs5bz.rhb05piuur.html -------------------------------------------------- عنوان : بعضي‌ها مي‌گويند خشكسالي در كشور كار استكبار جهاني است! -------------------------------------------------- متن :