سیاست روز 22 آذر 1398 ساعت 23:32 http://siasatrooz.ir/vdcbw8b8arhb89p.uiur.html -------------------------------------------------- عنوان : فردای انتخابات انتخابات زودهنگام پارلمانی انگلیس برگزار شد در حالی که نتایج انتخابات از پیروزی حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون نخست وزیر کنونی این ک -------------------------------------------------- متن : انتخابات زودهنگام پارلمانی انگلیس برگزار شد در حالی که نتایج انتخابات از پیروزی حزب محافظه کار به رهبری بوریس جانسون نخست وزیر کنونی این کشور حکایت دارد. برآورد می شود که حزب محافظه کار ٣٨٦ کرسی از مجموع ۶۵۰ کرسی مجلس عوام را به دست آورد، که ٥٠ کرسی بیشتر از نتیجه آنها در انتخابات دو سال پیش است. این بزرگترین پیروزی برای محافظه کاران از زمان مارگارت تاچر نخست وزیر اسبق انگلیس خواهد بود. برآورد شده که حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین ١٩١ کرسی را به دست بیاورد که یکی از ضعیف ترین نتایج این حزب در انتخابات سال های اخیر به حساب خواهد آمد. تعداد کرسی های حزب لیبرال دموکرات و حزب ملی اسکاتلند هم به ترتیب ١٣ و ٥٥ کرسی برآورد شده است. این نتایج نشان می دهد که محافظه کاران می توانند بدون ائتلاف دولت تشکیل دهند. نکته قابل توجه آن است که این نتایج پس لرزه هایی نیز به همراه داشته است که از آن جمله کناره گیری کوربین از ریاست حزب کارگر و نیز به حرکت درآمدن قطار برگزیت است. در این میان یک اصل مطرح است و آن نوع اجرای این طرح است جانسون طرفدار برگزیت نرم (خروج همراه با توافق) و ترامپ طرفدار برگزیت سخت (خروج بدون توافق) است و بین موضع این دو نسبت به موضوع برگزیت، تفاوت وجود دارد. اگر جانسون برگزیت سخت را در دستور کار قرار دهد، حداقل نیمی از کسانی که به او رای داده اند و حتی بخش مهمی از نمایندگان هم حزبی اش در حزب محافظه کار در مقابل او قرار خواهند گرفت. با وجود تبریک ترامپ بابت این پیروزی، احتمالا در هفته های آتی و در صورت اصرار جانسون بر تحقق برگزیت نرم شاهد منازعه ترامپ و جانسون خواهیم بود. بر این اساس می توان گفت که انتخابات اخیر تنها منجر به حذف گزینه برگزاری همه پرسی مجدد خواهد شد و نمی تواند راهی برای خروج انگلیس از بحران برگزیت باشد چرا که جانسون از یک سو نیازمند جلب رضایت ری دهندگان است و از سوی دیگر نمی تواند چندان به دور از خواست آمریکا رفتار نماید که این دو مقوله عملا سرنوشت نامعلومی را پیش روی برگزیت خواهد گذاشت. در این میان بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی بر این امر تاکید دارند که حتی در صورت تحقق برگزیت نرم، همچنان بحرانهای اقتصادی در انگلیس، از جمله کوچک شدن اقتصاد انگلیس و کاهش رشد اقتصادی و نیز اعتراضات مدنی و سیاسی دامنه دار به قوت خود باقی خواهند ماند چرا که این کشور گرفتار سیاست های غلط برگرفته از سرمایه داری حاکم بر این کشور است و لذا روند بحرانی کنونی ادامه خواهد یافت. نکته مهم آنکه نتیجه انتخابات تشدید مطالبات در اسکاتلند برای جدایی از انگلیس را نیز به همراه داشته است و این خود چالشی بزرگ برای آینده این کشور خواهد. بر این اساس انتخابات مذکور پایان راه بحران انگلیس نخواهد بود و جانسون صرفا توانسته قدرت را حفظ نماید و انتخابات مسکنی موقت خواهد بود که به زودی اثرش به پایان می رسد و روزهای بحران انگلیس دوباره بازخواهد گشت هر چند که سران لندن با فضاسازی رسانه ای به دنبال پنهان سازی این حقیقت و نمایش چهره ای موفق از انتخابات هستند. نویسنده: فرامرز اصغری