سیاست روز 2 مهر 1391 ساعت 21:30 http://siasatrooz.ir/vdcbwgbz.rhbzgpiuur.html -------------------------------------------------- عنوان : اسلحه كشيدن يك نماينده اردني در برنامه زنده تلويزيوني -------------------------------------------------- متن : siasatrooz.ir/images/docs/files/000077/nf00077008-1.flv اسلحه كشيدن يك نماينده اردني در برنامه زنده تلويزيوني