سیاست روز 19 فروردين 1399 ساعت 23:57 http://siasatrooz.ir/vdcbzfb8grhb85p.uiur.html -------------------------------------------------- عنوان : تراژدي‌كرونا‭ ‬براي‭ ‬اقتصاد‭ ‬‭ -------------------------------------------------- متن : امروزه‭ ‬كرونا‭ ‬تمام‭ ‬كشورهاي‭ ‬دنيا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نورديده‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬كشورهاي‭ ‬توسعه‭ ‬يافته‭ ‬هم‭ ‬نتوانسته‭ ‬اند‭ ‬از‭ ‬چنگال‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬در‭ ‬امان‭ ‬باشند‭. ‬هر‭ ‬روز‭ ‬آمارهاي‭ ‬متعددي‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬ميزان‭ ‬مرگ‭ ‬و‭ ‬مير‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬دنيا‭ ‬منتشر‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬مرگ‭ ‬و‭ ‬مير‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬آمريكا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ابرقدرت‭ ‬دنيا‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬كشور‭ ‬توسعه‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬نيافته‭ ‬نمي‭ ‬شناسد‭ ‬و‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬تمام‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬دنيا‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬وبايد‭ ‬منتظر‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬ديد‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬ناشناخته‭ ‬كوچك‭ ‬چه‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬اقتصاد‭ ‬دنيا‭ ‬خواهد‭ ‬آورد‭. ‬ ‭ ‬هرچند‭ ‬كه‭ ‬آينده‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬و‭ ‬تبعات‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬آن‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬تحليلگران‭ ‬اقتصادي‭ ‬با‭ ‬ارزيابي‭ ‬شرايط‭ ‬اين‭ ‬روزهاي‭ ‬دنيا،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آينده‭ ‬حضور‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬اثرات‭ ‬مخرب‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشورها‭ ‬هشدار‭ ‬مي‭ ‬دهند . ‭ ‬اقتصادهاي‭ ‬درگير‭ ‬با‭ ‬كرونا اين‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬با‭ ‬مدنظر‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬كه‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬چه‭ ‬كشورهايي‭ ‬ظهور‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬مي‭ ‬گويند؛‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬در‭ ‬چين‭ ‬با‭ ‬محوريت‭ ‬استان‭ ‬هوبي‭ ‬،‭ ‬در‭ ‬آسياي‭ ‬شرقي‭ ‬با‭ ‬محوريت‭ ‬كره جنوبي‭ ‬و‭ ‬ژاپن‭ ‬،در‭ ‬خاورميانه‭ ‬با‭ ‬محوريت‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اروپاي‭ ‬غربي‭ ‬با‭ ‬محوريت‭ ‬ايتاليا‭ ‬،اسپانيا‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آمريكاي‭ ‬شمالي‭ ‬با‭ ‬محوريت‭ ‬آمريكا‭ ‬ظهور‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬كشورها‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۶۰‭ ‬درصد‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهاني‭ ‬را‭ ‬تشكيل‭ ‬مي دهند‭.‬ اين‭ ‬كارشناسان‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬وسعت‭ ‬اثرگذاري‭ ‬كرونا‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهاني‭ ‬مي گويند؛‭ ‬نخستين‭ ‬بار‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬جهاني‭ ‬دوم‭ ‬يك‭ ‬اپيدمي‭ ‬اقتصاد‭ ‬اول‭ ‬دنيا‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬ين‭ ‬ترتيب‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬چين‭ ‬با‭ ‬۱۶‭ ‬درصد‭ ‬سهم‭ ‬GDP‭ ‬جهان‭ ‬؛سهمي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۱۴‭ ‬دهم‭ ‬درصد‭ ‬مبتلايان‭ ‬به‭ ‬كرونا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬خود‭ ‬ثبت‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬آمريكا‭ ‬با‭ ‬سهم‭ ‬۲۴‭ ‬درصدي‭ ‬از‭ ‬GDP‭ ‬جهان‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۱۸‭ ‬درصد‭ ‬مبتلايان‭ ‬به‭ ‬كرونا‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬ ‭ ‬به‭ ‬اعتقاد‭ ‬اين‭ ‬فعالان‭ ‬؛بررسي‭ ‬ساير‭ ‬كشورها‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬نشان‭ ‬مي‭ ‬دهد‭ ‬كه‭ ‬سهم‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬از‭ ‬تقاضاي‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬جهاني‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬كشورهاي‭ ‬گروه‭ ‬۷‭ ‬و‭ ‬چين‭ ‬است،‭ ‬بنابراين‭ ‬شيوع‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشورها‭ ‬آسيب پذيري‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهاني‭ ‬را‭ ‬افزايش‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬ ‭ ‬زنجيره‭ ‬تامين‭ ‬در‭ ‬چنبره‭ ‬كرونا‭ ‬ كارشناسان‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اينكه‭ ‬كشورهاي‭ ‬درگير‭ ‬با‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬كالاها‭ ‬در‭ ‬زنجيره‭ ‬تامين‭ ‬از‭ ‬اهميت‭ ‬ويژه اي‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭ ‬معتقدند‭ ‬كه‭ ‬چين‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬كارگاه‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬شبكه‭ ‬توليد‭ ‬جهاني‭ ‬از‭ ‬اهميت‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه اي‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬پيرو‭ ‬همين‭ ‬مساله‭ ‬بروز‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬چين‭ ‬شكل‭ ‬هاي‭ ‬عرضه‭ ‬هاي‭ ‬ثانويه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بخش هاي‭ ‬توليدي‭ ‬تقريباً‭ ‬تمام‭ ‬كشورها‭ ‬خلق‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬به‭ ‬باور‭ ‬اين‭ ‬كارشناسان‭ ‬اين‭ ‬واقعيت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬چين،‭ ‬كره‭ ‬و‭ ‬ژاپن‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬۵‭ ‬كشوري‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬بيشترين‭ ‬آسيب‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬متحمل‭ ‬شده اند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬بدين‭ ‬معناست‭ ‬كه‭ ‬شوك‭ ‬زنجيره‭ ‬تامين‭ ‬در‭ ‬آسيا‭ ‬بسيار‭ ‬شديد‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬همين‭ ‬راستا‭ ‬آلمان‭ ‬قطب‭ ‬شبكه‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬آسيب‭ ‬ديده‭ ‬از‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬نيز‭ ‬كه‭ ‬نقش‭ ‬عمده اي‭ ‬در‭ ‬زنجيره‭ ‬تامين‭ ‬جهاني‭ ‬دارد،وضعيت‭ ‬بهتري‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬آخر‭ ‬آمريكا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ديگر‭ ‬كشور‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬زنجيره‭ ‬تامين‭ ‬جهاني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬وحشتناكي‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬مواجه‭ ‬شده‭ ‬روند‭ ‬متفاوتي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كشورها‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭. ‬ بنابراين‭ ‬عمده‭ ‬كشورهاي‭ ‬درگير‭ ‬با‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬مهمترين‭ ‬كشورهاي‭ ‬زنجيره‭ ‬تامين‭ ‬جهاني‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬تبعات‭ ‬اقتصادي‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬جهاني‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬اندازه‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬ ‭ ‬سايه‭ ‬كرونا‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬طلاي‭ ‬سياه‭ ‬‭ ‬ ‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬توليد‭ ‬جهان‭ ‬كه‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬كاهش‭ ‬شديد‭ ‬كرده‭ ‬وضعيت‭ ‬نفت‭ ‬هم‭ ‬چندان‭ ‬مطلوب‭ ‬نيست‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬كه‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬تحليلگران‭ ‬اقتصادي‭ ‬معتقدند‭ ‬كه‭ ‬كاهش‭ ‬تقاضا‭ ‬درچين‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬انتشار‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬مهمترين‭ ‬عامل‭ ‬كاهش‭ ‬قيمت‭ ‬نفت‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬چراكه‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬بزرگترين‭ ‬وارد‭ ‬كننده‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تغيير‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬تقاضاي‭ ‬نفت‭ ‬مي تواند‭ ‬بازار‭ ‬جهاني‭ ‬نفت‭ ‬را‭ ‬متاثر‭ ‬سازد‭. ‬ ‭ ‬به‭ ‬باور‭ ‬اين‭ ‬كارشناسان‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬اتفاق‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬كاهش‭ ‬فعاليت‭ ‬هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬تقاضاي‭ ‬نفت‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬كاهش‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬نگراني‭ ‬ها‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭ ‬آتي‭ ‬تقاضاي‭ ‬نفت‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬موجب‭ ‬كاهش‭ ‬قيمت‭ ‬نفت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آخرين‭ ‬پيش بيني هاي‭ ‬آژانس‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬انرژي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬مارس‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬نخست‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۰‭ ‬تقاضاي‭ ‬نفت‭ ‬جهان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬مشابه‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬حدود‭ ‬۲‭ ‬ميليون‭ ‬بشكه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬كاهش‭ ‬مي‭ ‬يابد‭. ‬همچنين‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بانك‭ ‬آمريكايي‭ ‬گلدمن‭ ‬ساكس‭ ‬نيز‭ ‬پيش بيني‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬كاهش‭ ‬تقاضاي‭ ‬نفت‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬انتشار‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬توافق‭ ‬روسيه‭ ‬و‭ ‬عربستان‭ ‬اين‭ ‬امكان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬قيمت‭ ‬نفت‭ ‬برنت‭ ‬تا‭ ‬۲۰‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬بشكه‭ ‬برسد‭ ‬كه‭ ‬چنين‭ ‬نيز‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬و‭ ‬اين‭ ‬اتفاق‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬كه‭ ‬قيمت‭ ‬هر‭ ‬بشكه‭ ‬نفت‭ ‬در‭ ‬لايحه‭ ‬بودجه‭ ‬سال‭ ‬۹۹‭ ‬ايران‭ ‬۵۰‭ ‬دلار‭ ‬پيش‭ ‬بيني‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬خود‭ ‬معضلي‭ ‬براي‭ ‬ايران‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬ بر‭ ‬اساس‭ ‬تحليل‭ ‬بانك‭ ‬جهاني‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬۵۹۲‭ ‬هزار‭ ‬بشكه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ميزان‭ ‬متوسط‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۰‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬روزانه‭ ‬۱۵‭ ‬هزار‭ ‬بشكه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬پيش‭ ‬بيني‭ ‬شده‭ ‬است‭ . ‬ ‭ ‬چين‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬بزرگترين‭ ‬مشتريان‭ ‬نفتي‭ ‬ايران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬حجم‭ ‬تقاضاي‭ ‬نفت‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا،‭ ‬حجم‭ ‬اندك‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬محدوديت‭ ‬بيشتري‭ ‬مواجه‭ ‬ميسازد‭. ‬‭ ‬به‭ ‬باور‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬تحليلگران‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلي‭ ‬اثر‭ ‬كرونا‭ ‬بر‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬۲‭ ‬سناريو‭ ‬خلاصه‭ ‬مي شود‭.‬ ‭ ‬۱‭. ‬كاهش‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬حتي‭ ‬قطع‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬۲‭. ‬در‭ ‬پي‭ ‬سقوط‭ ‬قيمت‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬۲۰‭ ‬دلار‭ (‬به‭ ‬دليل‭ ‬كاهش‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬اضافه‭ ‬عرضه‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬شكست‭ ‬اوپك‭ ‬پلاس‭ )‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬مقدار‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬ايران‭ ‬تغييري‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬ميزان‭ ‬درآمد‭ ‬ارزي‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬حدوداً‭ ‬نصف‭ ‬مي‭ ‬شود‭.‬ البته‭ ‬اين‭ ‬كارشناسان‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬مطرح‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬قيمت‭ ‬نفت‭ ‬صادراتي‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬كمتر‭ ‬بودن‭ ‬درجه‭ ‬APIآن‭ ‬از‭ ‬قيمت‭ ‬سبد‭ ‬نفتي‭ ‬اوپك‭ ‬كمتر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهمتر‭ ‬آنكه‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬شرايط‭ ‬تحريم‭ ‬براي‭ ‬فروش‭ ‬نفت‭ ‬هزينه‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬تخفيف هاي‭ ‬بيشتري‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگيرد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬كاهش‭ ‬بيشتر‭ ‬درآمد‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬منجر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬ ‭ ‬كرونا‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادي‭ ‬ پيش بيني‭ ‬سازمان‭ ‬همكاري‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادي‭ ‬نشان‭ ‬مي دهد‭ ‬كه‭ ‬اقتصادهاي‭ ‬بزرگ‭ ‬جهان‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادي‭ ‬۰‭.‬۱‭ ‬تا‭ ‬۱‭.‬۱‭ ‬درصدي‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۰‭ ‬روبه‭ ‬رو‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭. ‬گزارش‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬مكنزي‭ ‬در‭ ‬توصيف‭ ‬كرونا‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نخستين‭ ‬تراژدي‭ ‬انساني‭ ‬معاصر‭ ‬ناميده‭ ‬و‭ ‬۳‭ ‬سناريو‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬ترسيم‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬؛۱‭.‬سناريوي‭ ‬بهبود‭ ‬سريع‭ ‬كه‭ ‬كاهش‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادي‭ ‬از‭ ‬۲‭.‬۵‭ ‬درصد‭ ‬تا‭ ‬۲‭ ‬درصد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد ۲‭. ‬سناريوي‭ ‬كاهش‭ ‬رشد‭ ‬كه‭ ‬كاهش‭ ‬رشد‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهاني‭ ‬به‭ ‬محدوده‭ ‬يك‭ ‬تا‭ ‬۱‭.‬۵‭ ‬درصد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بردارد‭.‬ ۳‭. ‬سناريوي‭ ‬ركود‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهاني‭ ‬كه‭ ‬ايجاد‭ ‬ركود‭ ‬اقتصادي‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادي‭ ‬در‭ ‬دامنه‭ ‬مثبت‭ ‬۵‭ ‬دهم‭ ‬تا‭ ‬منفي‭ ‬۱.۵‭ ‬درصد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬خواهد‭ ‬آورد‭ . ‬بانك‭ ‬جهاني‭ ‬و‭ ‬صندوق‭ ‬بين المللي‭ ‬پول‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬اثر‭ ‬كرونا‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهاني‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۰‭ ‬از‭ ‬كاهش‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬واحد‭ ‬درصدي‭ ‬رشد‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهاني‭ ‬ياد‭ ‬مي كنند‭. ‬كارشناسان‭ ‬اقتصادي‭ ‬با‭ ‬مدنظر‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬اين‭ ‬پيش‭ ‬بيني‭ ‬ها‭ ‬معتقدند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬طوركلي؛‭ ‬براي‭ ‬رشد‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهان‭ ‬چهار‭ ‬عامل‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬مي تواند‭ ‬دقت‭ ‬پيش‭ ‬بيني هاي‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬تغييرات‭ ‬رشد‭ ‬جهاني‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬چالش‭ ‬روبرو‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬وضعيت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬پيش‭ ‬بيني‭ ‬ها‭ ‬ديده‭ ‬شده‭ ‬هم‭ ‬بدتر‭ ‬كند‭. ‬نخست‭ ‬اينكه‭ ‬گسترش‭ ‬ويروس‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬پيشبيني‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬بيشتر‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬اينكه‭ ‬اثرات‭ ‬اقتصادي‭ ‬عميقتر‭ ‬و‭ ‬شديدتر‭ ‬باشند‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬سوم‭ ‬كارشناسان‭ ‬گمان‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬تحولات‭ ‬پيش‭ ‬بيني‭ ‬نشده‭ ‬بازار‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬قيمت‭ ‬آن‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬قيمتي‭ ‬كه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اختلافات‭ ‬عربستان‭ ‬و‭ ‬روسيه‭ ‬ايجاد‭ ‬شد،حاصل‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬عقيده‭ ‬برخي‭ ‬كارشناسان‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬اوصاف‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬منافع‭ ‬براي‭ ‬مصرف‭ ‬كنندگان‭ ‬ايجاد‭ ‬كند،‭ ‬كشورهاي‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬مواجه‭ ‬خواهد‭ ‬ساخت‭. ‬البته‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬براين‭ ‬باورند‭ ‬كه‭ ‬د‭ ‬رنهايت‭ ‬سياستهاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬انبساطي‭ ‬يا‭ ‬حمايتي‭ ‬كه‭ ‬كشورهاي‭ ‬درگير‭ ‬به‭ ‬تدريج‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اعلام‭ ‬و‭ ‬اجرايي‭ ‬كردن‭ ‬آنها‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬ميتواند‭ ‬ميزان‭ ‬اين‭ ‬اثر‭ ‬گذاري‭ ‬بر‭ ‬اقتصادها‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭.‬ نویسنده: سارا علیاری