سیاست روز 1 بهمن 1397 ساعت 22:16 http://siasatrooz.ir/vdcbzzb8frhbg0p.uiur.html -------------------------------------------------- عنوان : سلطان تخم انچوچک دستگیر می‌شود معاون اسبق سازمان هواپیمایی: آنچه که مشخص است این است که در هنگام بروز سانحه... -------------------------------------------------- متن : معاون اسبق سازمان هواپیمایی: آنچه که مشخص است این است که در هنگام بروز سانحه، ثبت هواپیما نظامی بوده است پس ابهامی بر سر آنکه این هواپیما در زمان سانحه هواپیمای نظامی بوده است، نیست. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ... الف) معما چو حل گشت آسان شود. ب) یه دوست دارم که دوست داره با دوست تو دوست بشه تو دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشی؟ ج) باید خیلی مراقب فرار مغزها باشیم. د) هر سه گزینه فوق صحیح است. برادر محمدرضا عارف: به طور کلی در سانحه اتوبوس دانشجویان علوم تحقیقات قصور وجود داشته است. اظهارنظر فوق یادآور کدام ضرب المثل شیرین پارسی است؟ الف) از کرامات عارفی این است/ شیره را خورد و گفت شیرین است ب) از کرامات عارف این چه عجب؟ / پنجه را باز کرد و گفت وجب ج) از کرامات عارف این چیز است / حادثه دید و گفت غم انگیز است د) از کرامات عارف این باشد / حادثه آخرش غمین باشد جراید: معاون دادستان مشهد از دستگیری فردی که لقب سلطان ترامادول را در میان عطاری های مشهد داشت خبر داد. با توجه به این اظهارنظر در آینده نزدیک کدام یک از سلاطین زیر دستگیر می شوند؟ الف) سلطان لوبیا چیتی ب) سلطان کدو حلوایی ج) سلطان تخم انچوچک د) سلطان تره فرنگی