سیاست روز 8 مهر 1399 ساعت 21:10 http://siasatrooz.ir/vdcc0pqso2bqsp8.ala2.html -------------------------------------------------- سروری: عنوان : اصلاح‌طلبان می‌خواهند یا شورش اجتماعی راه بیفتد یا اپوزیسیون دولت باشند -------------------------------------------------- متن : نماینده ادوار مجلس گفت: هدف اصلاح طلبان از طرح استعفای روحانی این است که اگر وی استعفا کند بی نظمی اجتماعی در ماه های منتهی به انتخابات امکان ظهور و بروز بالایی خواهد داشت و اگر هم نپذیرد، اصلاح طلبان در ذهن مردم به عنوان اپوزیسیون دولت معرفی شوند. پرویز سروری نماینده مردم تهران در مجلس هشتم با اشاره به سرمقاله یک روزنامه با قلم عباس عبدی فعال اصلاح طلب مبنی بر لزوم استعفای حسن روحانی از جایگاه ریاست جمهوری اظهار داشت: اصلاح طلبان به دنبال این هستند که حمایت خودشان از روحانی را از افکار عمومی پاک کنند و ذهن مردم را به این سمت مدیریت کنند که اصلاح طلبان در صف مقدم مخالفت با روحانی ایستاده اند. سروری در عین حال افزود: اما من فکر می کنم که خیلی دیر شده چون مردم هنوز یادشان است که در همین روزنامه اعتماد آقای محمدرضا خاتمی اعلام کرد که اصلاحات تضمین روحانی است آنها این ضمانت را به ملت ایران داده اند و امروز باید روی ضمانت خود بایستند. وی ادامه داد: اصلاح طلبان اعلام کردند که روحانی نسخه شفابخش اقتصاد کشور و مشکلات کشور است و امروز نمی توانند شانه خالی کنند و با دو اظهار نظر در مورد موضوعات حاشیه ای نقش خودشان را در شکل گیری دولت روحانی از بین ببرند. نماینده مردم تهران در مجلس هشتم با بیان اینکه این اقدامات و اظهارات، امروز برای برهم زدن انسجام ملت ایران شکل می گیرد، گفت: آنها می خواهند با این کار زمینه شورش های اجتماعی در کشور را فراهم کنند و در ماه های منتهی به انتخابات اجازه ندهند که آرامش در کشور وجود داشته باشد و با یک آنارشیسم اجتماعی اجازه ندهند که یک دولت جوان انقلابی بر سر کار بیاید. وی با تاکید بر اینکه این استراتژی اصلاح طلب ها هست و آنها چون خود را از قبل بازنده می بینند تنها راه خروج از این وضعیت را یک شورش اجتماعی و بر هم زدن انسجام جامعه کشور و تولید نفرت ملی به جای وحدت ملی می دانند خاطرنشان کرد: به همین دلیل شما می بینید که تئوریسین های اصلاح طلب، امروز خشونت را تئوریزه می کنند و زمینه های یک خشونت و نفرت ملی و درگیری ملی را میخواهند ایجاد کنند و اجازه ندهند که روند تغییر از یک جریان و نا کار آمده به یک جریان کار آمد مستقل با برنامه تبدیل شود. نماینده ادوار مجلس افزود: هدف آن ها این است که اگر آقای روحانی بازیچه دستشان قرار بگیرد و بخواهد استعفا دهد بی نظمی اجتماعی در ماه های منتهی به انتخابات امکان ظهور و بروز بالایی خواهد داشت و اگر هم نپذیرد، تحلیل اصلاح طلبان این است که این در ذهن مردم اصلاح طلبان را به عنوان اپوزیسیون دولت معرفی می کند و همین مسئله می تواند در انتخابات برای آنها امید بخش باشد. عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان در عین حال تاکید کرد: من معتقدم که موضوع خیلی عمیق تر از این حرفهاست که اصلاح طلبان به آن فکر می کنند و باید بدانند که این اقدامات منزلت آنها را پیش مردم ایران به شدت کاهش خواهد داد و نه تنها آورده ای برای آنها نخواهد داشت بلکه می تواند به عنوان یک ظرفیت منفی برای آنها محسوب شود.