سیاست روز 30 مهر 1397 ساعت 22:41 http://siasatrooz.ir/vdcceeqsm2bqxp8.ala2.html -------------------------------------------------- عنوان : ناطق همچنان می‌افزاید ناطق در ادامه افزود: ما با طرح خودمان هم مخالفیم چه برسد به طرح‌های دولت که هزارتا... -------------------------------------------------- متن : ناطق در ادامه افزود: ما با طرح خودمان هم مخالفیم چه برسد به طرح های دولت که هزارتا مشکل اساسی دارد. وی افزود: قانون منع به کارگیری بازنشستگان را خودمان با قید دو فوریت به تصویب رساندیم و حالا هم دلمان می خواهد با قید دوفوریت پس بگیریم. ناطق که میکروفن را حتی برای یک لحظه رها نمی کرد، گفت: وقتی این قانون را تصویب می کردیم اصلا یادمان نبود که چهار پنج هزارتا دوست و رفیق و فامیل بازنشسته داریم که هر کدام برای خودشان پست و سمت دارند. ناطق خاطرنشان کرد: اشتباه همیشه برگشت دارد و بعد از ابطال این مصوبه تصمیم داریم که قانون ممنوعیت به کارگیری جوانان را در سمت های بالا و حساس به تصویب برسانیم تا دل رفقا خنک شود. ناطق که در صحن علنی مجلس سخن می گفت با بیان این نکته که استرس و هیجان زیادی برای مدیران و مسئولان سالمند اصلا خوب نیست، افزود: بنده به دلیل وارد شدن استرس به سهم خودم از سالمندان عزیز عذرخواهی می کنم. ناطق در پایان مساله اصلی کشور را کمبود "ایزی لایف" اعلام کرد و گفت: دشمنان ما بحث "پوشک" را مطرح می کنند که یک موضوع کاملا انحرافی است و ما برای تثبیت مدیریت ها و حفظ بهداشت روانی جامعه به تولید بیشتر ایزی لایف نیاز داریم. ناطق همچنان در حال افزودن بود که ما ستون ننجون را برای انتشار به چاپخانه فرستادیم.