سیاست روز 25 شهريور 1397 ساعت 20:28 http://siasatrooz.ir/vdccmeqss2bqxx8.ala2.html -------------------------------------------------- سیاست روز تناقضات آماری را بررسی می‌کند؛ عنوان : داغ متولیان بر دل اشتغال -------------------------------------------------- متن : این روزها هیچ یک از اعداد و ارقامی که متولیان و مسئولین عنوان می کنند با هم همخوانی ندارد. نه تنها اعداد که حتی وعده و حرف ها هم با هم یکی نیستند و جالب تر از همه آنکه دخل و خرج مردمان هم با درآمدهایشان همخوانی ندارد. طی روزهای اخیر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بار دیگر انگشت خود را بر زخم بیکاری گذاشت تا از این موضوع اطمینان یابد که درد بیکاری در کشور بهبود یافته باشد غافل از آنکه زخم بیکاری، کاری تر از آن است که با حرف و حدیث درمان شود و تا نسخه کارآمدی برای آن و البته اقتصاد کشور پیچیده نشود نمی توان نسبت به بهبود آن امیدی داشت. بیکاری که سال هاست آتش به جان اقتصاد زده و متولیان هر روز یک نسخه جدید برای آن رو می کنند اما کجاست مرهمی که این درد را برای همیشه درمان کند. نوبخت در صحبت های اخیر خود به این مساله اشاره داشته که در حال حاضر بیش از ۳ میلیون ۲۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد و براساس پیش بینی ها در برنامه پنج ساله به نظر می رسد سالانه ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار می شوند. وی همچنین با اعلام این خبر رئیس سازمان برنامه و بودجه از تدوین برنامه جامع مقابله با تحریم شامل ۵ بسته اجرایی خبر داد و گفت: درقالب یکی از بسته ها، یک میلیارد دلار اعتبار برای حفظ اشتغال موجود اختصاص خواهد یافت. در برنامه ششم توسعه پیش بینی کردیم که به طور متوسط سالانه بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار شوند. بسته ها پشت هم هر چند نوبخت مدعی شده که با ادامه روال گذشته حداکثر همین تعداد بتوان اشتغال زایی کرد اما وی اعلام کرده که یکی از بسته ها، بسته حمایت از تولید است و باتوجه به اینکه برخی از واحدهای تولیدی در حال تهدید هستند لذا باید ۲ کار انجام داد که به ترتیب دنبال کردن ایجاد فرصت شغلی جدید و جلوگیری از ریزش نیروی کار فعلی. این کار نیاز به منابع دارد که با مجوز از شوای هماهنگی سران سه قوه، می توانیم یک میلیاد دلار ویژه برای حفظ اشتغال موجود و برای تلاش در جهت اجرای بخشی از تبصره ۱۸ استفاده کنیم. امروز یک اقدام برای مقابله با تحریم و حمایت از واحدهای تولیدی را در نظر داریم که منابع این مساله را نیز به صورت نقد در دست داریم. این گفته های نوبخت در شرایطی مطرح شده که تا پیش از این مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی بهارستانی ها آمارهای دیگری را نمایان کرده که نه تنها همخوانی ندارد که حکایت از یک فاجعه بزرگ در حوزه اشتغال زایی و رشد بیکاری دارد. اواخر بهمن ماه سال ۹۶ بود که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی از این مهم پرده برداشت که شاخص بیکاری پنهان اتفاقی است که متولیان توجهی به آن ندارند وبا وجود آنکه هر روز شاهد آن هستیم اما دست اندرکاران آن را ندید می گیرند تا آمارهای حوزه اشتغال و بیکاری قابل تامل تر باشد. آمارهای پنهان مرکز پژوهش های مجلس برای ارزیابی دقیق تعداد بیکاران در کشور، از شاخص بیکاری پنهان استفاده کرده است. بنا به تعریف بیکاری پنهان شامل تعداد افرادی است که بیکار هستند، اما در تعریف رسمی بیکاری پوشش داده نمی شوند، زیرا یا جستجوی خود برای یافتن شغل را متوقف کرده اند یا به میزانی کمتر از آنچه تمایل دارند، کار می کنند. این مرکز با این تعریف که ۲ دسته تشکیل دهنده بیکاری پنهان هستند ؛دسته اول جمعیت دارای اشتغال ناقص (افرادی که تمایل دارند ساعات کاری بیشتری داشته باشند اما شغلی با این شرایط برای آنها وجود ندارد) و دسته دوم غیرفعالان با بیشترین احتمال ورود به بیکاری. بنابر اظهارنظر مرکز پژوهش ها افرادی که دارای اشتغال ناقص هستند اگرچه براساس آمار دولت بخشی از شاغلان به حساب می آیند، اما با توجه به آنکه در وضعیت موجود نمی توانند به اندازه دلخواه خود کار کنند ممکن است در بازه زمانی کوتاهی بیکار شوند. لذا مجموع تعداد بیکاران و افراد دارای اشتغال ناقص تصویر بهتری از وضعیت بازار کار کشور ارائه می کند و متولیان هم ترجیح می دهند به این گونه آمارها استناد کنند. به گفته این مرکز علاوه بر بیکاران و جمعیت دارای اشتغال ناقص، بخش دیگری از افراد مرتبط با آن افرادی هستند که در زمان آمارگیری در جست وجوی شغل نبوده اند و لذا جزء جمعیت غیرفعال هستند. درواقع این افراد به واسطه نیافتن شغل برای مدتی طولانی، امید خود را برای یافتن شغل از دست داده اند و جست وجوی خود برای یافتن شغل را متوقف کرده اند، اما این افراد با احتمال بالایی ممکن است مجدداً به جمعیت فعال ورود کنند. مرکز پژوهش ها در یک جمع بندی کلی به این نکته اشاره کرده بودکه در حال حاضر براساس برآوردهای انجام شده؛ نرخ بیکاری پنهان در سال ۱۳۹۵ برای کل کشور برابر ۲۲.۵ درصد بوده که حدوداً ۱۱ درصد بیش از نرخ بیکاری رسمی است و این نرخ برای جوانان ۳۶.۴ درصد است. مرکز پژوهش های مجلس درحدود ۵ ماه قبل با تاکید بر آمار و ارقام موجود اذعان کرد که میزان واقعی بیکاران کشور ۵ میلیون و ۸۸۳ هزار نفر در آن زمان بوده و درواقع نرخ بیکاری پنهان معیاری است که می تواند تصویر جامع تری از وضعیت بیکاری در بازار کار ارائه دهد. به استناد گزارش این مرکز به طور تقریبی در تمامی استان های کشور، نرخ واقعی بیکاری (بیکاری پنهان) از آمار دولتی، ۲ برابر بیشتر است. آنچه مسلم دیگر نه تنها کارشناسان و اقتصاد دانان که حتی مردم عادی نیز این گفته و این عدد ارقام راباور نمی کنند و در یک جمله می توان مدعی شد که نرخ های اعلامی دولت در سال های اخیر درباره میزان اشتغال زایی و نرخ بیکاری، همواره نوعی بی اعتمادی را برای مردم ایجادکرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه که تا پیش از این لوای سخنگویی دولت را نیز بر تن داشت چنان با اطمینان از به ثمر رسیدن پروژه ها و طرح های دولت درخصوص به ثمر نشستن برنامه های اشتغال زایی سخن می گوید که گویی تاکنون تمام وعده هایی که از سوی وی و یا سایر متولیان دولت سرداده شده به کامل و جامع اجرایی شده است و حال اینکه می گوید یک میلیارد دلار به حوزه اشتغال زایی تخصیص یافته نیز می تواند به مثابه قندی باشد که در دل مردم و به خصوص خانواده هایی که همچنان غصه بیکاری جوانان خود را می خورند باشد. اما آنچه در عمل واقعیت دارد آن است که مردم نه تنها به وعده های اشتغال زایی دولت و نه به هیچ یک از شعارهایی که متولیان به منظور بهبود معیشت آنها سرداده اند دل خوش نیستند و این درست همان زنگ خطری است که دست اندرکاران را باید به هوش کند که فکر چاره ای برای طرح ها و برنامه هایی که تاکنون ارایه کرده اند داشته باشند و بپذیرند با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی شود.