سیاست روز 11 خرداد 1399 ساعت 22:28 http://siasatrooz.ir/vdccp1qse2bqso8.ala2.html -------------------------------------------------- عنوان : سیاسی کاری کتمان حقیقت آمریکا را این روزها میدان جنگی می دانند که شعله‌های آن شاید با نام قتل یک سیاه پوست به دست پلیس سفید در رفتاری نژادپرستانه تشکیل دهد... -------------------------------------------------- متن : آمریکا را این روزها میدان جنگی می دانند که شعله های آن شاید با نام قتل یک سیاه پوست به دست پلیس سفید در رفتاری نژادپرستانه تشکیل دهد اما روند تحولات به سمت بازی سیاسی میان جریان های سیاسیت برای انتخابات در حرکت است. در یک سوی معادله ترامپ رئیس جمهور جمهوریخواه، مسئلان دموکرات شهرهایی همچون مینیا پولیس را مسئول این وضعیت معرفی می کند و در سوی دیگر دموکرات ها او را متهم به ناکارآمدی و نژادپرستی می کنند. این رویه در حالی صورت می گیرد که کارنامه سه سال ریاست جمهوری ترامپ سراسر نژادپرستی و برتری سفید بر سیاه است که آمار بالای قربانیان سیاه پوست کرونا شاهدی بر این ماجراست. اما نکته اینجاست که دموکرات ها نیز کارنامه ای سیاه دارد چنانکه آمریکا این روزها صحنه تکرار اعتراض های مردمی به نژادپرستی سیستمایتک حاکم بر کشورشان است که نمونه مشابه آن در دوران اوباما نیز دیده شده که جنایت علیه سیاه پوستان در فرگوسن در سال ۲۰۱۴ نمودی از آن است. روندی که نشان می دهد میان دموکرات و جمهوریخواه در سرکوب سیاه پوستان تفاوتی وجود ندارد خواه اوباما باشد و خواه ترامپ. وزارت دفاع آمریکا نیروهای پلیس نظامی خود را برای اعزام به شهر مینیاپولیس در وضعیت آماده باش قرار داد. به موازات گسترش اعتراضات علیه قتل نژادپرستانه جورج فلوید شهروند سیاه پوست ۴۶ ساله آمریکایی به ده ها شهر در مناطق مختلف آمریکا، پنتاگون در تدارک برای اعزام نیروهای پلیس نظامی به شهر مینیاپولیس در ایالت مینه سوتا کانون اصلی اعتراضات است نکته قابل توجه آنکه دموکرات ها در حالی ترامپ را موج حملات خود قرار داده اند که در دوران حاکمیت دموکرات ها نیز وضعیت بحرانی سیاه پوستان ادامه داشته است. آمار قتل، زندانی شدن بدون تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه، دستگیری های بی علت و تضییع حقوق اجتماعی سیاهپوستان در دوران ریاست جمهوری اوباما نه تنها کاهش نداشته بلکه بیشتر نیز شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده در ایالت متحده آمریکا به طور متوسط هر ۳۶ ساعت یک سیاهپوست به دست پلیس کشته می شوند.آمارها حاکی از آن است که حدود یک میلیون نفر از مجموع ۲میلیون و ۳۰۰ هزار نفر زندانی آمریکا را سیاهپوستان تشکیل می دهند.از نظر امکانات مالی و رفاهی، سیاهان در شرایط بسیار پایین تری نسبت به سفید پوستان قرار دارند؛ به گونه ای که میانگین ثروت یک خانواده سفید پوست ۱۱۳ هزار دلار، ۲۰ برابر درآمد یک خانواده سیاهپوست است. گزارش های منتشر شده حاکی از این است که در سال ۲۰۱۱ پلیس نیویورک ۷۰۰ هزار نفر از کسانی که نزدیک به ۸۵ درصد آنها سیاهپوست بودند را متوقف کرده است. با توجه به این شرایط می توان گفت که بحران نژادپرستی امری ساختاری در آمریکاست و متهم سازی دموکرات و جمهوریخواه علیه یکدیگر را می توان صرفا یک بازی برای پنهان سازی ماهیت نژادپرست خود و نژادپرستی حاکم بر ساختار آمریکا دانست که قربانیان آن میلیون ها سیاه پوستی هستند که زمانی با وعده زندگی بهتر و عدالت به آمریکا کوچ کرده اند و جز تبیعض هیچ بدست نیاورده اند. نویسنده: فرامرز اصغری