سیاست روز 6 بهمن 1398 ساعت 21:56 http://siasatrooz.ir/vdccxiqsp2bqse8.ala2.html -------------------------------------------------- رئیس هیئت تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه‌ها: عنوان : اجازه قرائت گزارش تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه‌ها را نمی‌دهند -------------------------------------------------- متن : رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: گزارش تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها از خیلی وقت پیش به پایان رسیده اما متأسفانه طرفداران دولت با فشار بر کمیسیون اقتصادی اجازه نمی دهند این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود. جبار کوچکی نژاد با اشاره به سرنوشت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها و ارائه گزارش آن به صحن علنی مجلس گفت: گزارش تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها از خیلی وقت پیش به اتمام رسیده است اما متأسفانه طرفداران دولت با فشار بر کمیسیون اقتصادی اجازه نمی دهند این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود. وی تصریح کرد: گزارش این تحقیق و تفحص بسیار مهم و بسیار اثرگذار خواهد بود. پیرو این گزارش مشخص شد که منابعی پیرو ماده ۸ قانون فوق به هدر رفته و بسیاری رانتخواری ایجاد شده است. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها در مجلس بیان داشت: امیدوارم کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد. بنده یک نوبت به این کمیسیون به دلیل تاخیر در ارائه گزارش فوق اخطار داده ام و اگر لازم باشد اخطار دیگری در صحن علنی مجلس در این رابطه خواهم داشت. کوچکی نژاد بیان داشت: بر ارائه و قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها در صحن علنی پافشاری خواهیم داشت تا بالاخره این گزارش در صحن مجلس قرائت شود.