سیاست روز 20 خرداد 1398 ساعت 0:12 http://siasatrooz.ir/vdccxoqsi2bqx18.ala2.html -------------------------------------------------- عنوان : قانون گرایی چیست؟ -------------------------------------------------- متن : - قانون گرایی، بررسی راهکارهای احتمالی گریز و سوء استفاده از قانون است. - قانون گرایی، جلوگیری از استفاده از گریزگاه های قانون برای انجام بی قانونی است. - قانون گرایی، مبارزه با فرهنگ قانون گریزی و قانون ستیزی در سازمان است. - قانون گرایی، ضرورت کاربرد قانون برای همه و نه برای برخی است. - قانون گرایی، ضرورت مبارزه روابط فراقانونی ناسالم مانند پارتی بازی و رشوه است. - قانون گرایی، اهمیت برخورد مناسب با هر گونه تخلفات ادرای و سازمانی است. - قانون گرایی، دوری از تصویب قوانین تشریفاتی و غیرعملی است. - قانون گرایی، پیش بینی ضمانت های اجرایی کافی در تصویب قوانین است. - قانون گرایی، پرهیز از تصویب قوانین با کاربرد جزیی است. - قانون گرایی، دوری از تصویب طرح های غیراجرایی و اجرای لوایح غیرمصوب است. - قانون گرایی، ضرورت تدوین و تصویب قوانین مربوط به ساماندهی امضاهای طلایی است. - قانون گرایی، ضرورت تشکیل حافظه تاریخی سازمان برای مستندسازی قوانین است. - قانون گرایی، توجه با انباشتگی قوانین و مصوبات در موضوعات خاص است. - قانون گرایی، توجه به تاریخ مصرف قانون با توجه به تحولات روزافزون جامعه در زمینه های گوناگون است. - قانون گرایی، جلوگیری از اثر تداخلی قوانین مزاحم و دست و پاگیر است. - قانون گرایی، جلوگیری از انجام بی قانونی با پرداخت جریمه یا عوارض آن است. - قانون گرایی، عدم خاصیت جریمه ها در مهار کنندگی اجرای بی قانونی به علت عدم تناسب بین نوع بی قانونی و میزان جریمه ها و عوارض است. - قانون گرایی، ضرورت مبارزه با لذت قانون گریزی و قانون ستیزی است. - قانون گرایی، ضرورت تصویب قوانین صحیح و کامل بجای اصلاحیه های مکرر قوانین مصوب قبلی است. - قانون گرایی، پرسش از استنادات قانونی انجام کارهاست. - ضرورت ذکر استنادات قانونی در تمامی گزارشات و مکاتبات اداری است. - روزمرگی در قانون گذاری و اجرای قانون، هیچ ثمری جز تداوم مشکلات ندارد. - قانون گرایی، افزایش سطح پاسخگویی به مطالبات مردم از طریق کارآمدسازی قوانین و مصوبات است. نویسنده: دکتر محسن دیانی