سیاست روز 1 مرداد 1397 ساعت 0:33 http://siasatrooz.ir/vdccxpqse2bqx18.ala2.html -------------------------------------------------- عنوان : احسان علیخانی یا اتحادیه عرب؟ یک نماینده مجلس: چطور فردی که فروشنده سکه بود، ۳۶ هزار سکه معادل دو تن سکه را فروخته است؟ تمام... -------------------------------------------------- متن : یک نماینده مجلس: چطور فردی که فروشنده سکه بود، ۳۶ هزار سکه معادل دو تن سکه را فروخته است؟ تمام این اقدامات هماهنگ شده بود. اگر ریشه یابی شود به ... می رسیم. نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید. الف) عمیق ترین نقطه اقیانوس آرام ب) سیاه چاله کهکشان راه شیری ج) آمریکای جهانخوار د) مسئولان یک مجری تلویزیون: الف عین من نیستم. به نظر شما الف عین کدام یک از گزینه های زیر است؟ الف) اتحادیه عرب ب) اورانگوتان عینکی ج) استاندار عراق د) هیچکدام زلزله اخیر کرمانشاه کدام یک از پس لرزه های زیر را با خود خواهد آورد؟ الف) قیمت سکه بهار آزادی از سه میلیون تومان می گذارد. ب) نرخ دلار به ده هزارتومان می رسد. ج) متهم ردیف اول صندوق "ث.ح" از کشور فرار می کند. د) کرایه تاکسی بالا می رود.