سیاست روز 12 آذر 1390 ساعت 21:12 http://siasatrooz.ir/vdcdsj09.yt0nj6a22y.html -------------------------------------------------- عنوان : برمشامم مي رسد هر لحظه بوي كربلا... بر دلم ترسم بماند آرزوي كربلا... تشنه آب فراتم اي اجل مهلت بده... -------------------------------------------------- متن :