سیاست روز 10 خرداد 1399 ساعت 22:40 http://siasatrooz.ir/vdcdss0fnyt0fn6.2a2y.html -------------------------------------------------- عنوان : از برده بودن تا نداشتن حق حیات -------------------------------------------------- متن : کرونا بحرانی جهانی است که همچنان به عنوان اصلی ترین چالش ملت ها و دولت ها و حتی نظام بین الملل معرفی می شود. بسیاری بر این عقیده اند که شدت این بحران چنان است که از یک سو ساختاری سیاسی جهان را دگرگون می سازد و از سوی دیگر اقتصاد جهانی با بحرانی شدید مواجه می شود بگونه ای که دهها میلیون نفر به جمع گرسنگان جهان اضافه خواهند شد. در این میان یک نکته مهم قابل توجه است و آن وضعیت بحرانی درون آمریکاست بگونه ای که طی روزهای اخیر این کشور در وضعیت امنیتی قرار گرفته است. ماجرا از آنجا شروع شد که پلیس سفید پوست آمریکایی با وحشیانه ترین وضعیت یک سیاه پوست را به قتل رساند. این وضعیت بحرانی در آمریکا در حالی حاکم شده است که نگاهی به روند تحولات چند نکته مهم را آشکار می سازد. نخست آنکه با توجه به اینکه آمارها نشان می دهد سالانه بیش از یک هزار نفر به دست پلیس آمریکا به قتل می رسند، قتل یک نفر به دست پلیس به تنهایی نمی تواند زمینه ساز چنین اعتراض های گسترده ای شود. نگاهی به تحولات ماه های اخیر آمریکا بیانگر این حقیقت است که جامعه آمریکا که بر اساس اصل رفاه اقتصادی، عدالت محوری، آزادی بیان و منزلت جهانی شکل گرفته اکنون به نقطه ای رسیده است که هیچ کدام از این مولفه ها را ندارد. مدیریت بحران زده دولتمردان آمریکا در مقابله با کرونا که مجموعه ای از ناکارآمدی اقتصادی و سیاسی و حتی تبعیض آمیز بوده بر خشم مردم از ساختار حاکم افزوده است. نکته مهم آنکه گزارش ها نشان می دهد که اکثریت قربانیان کرونا در آمریکا سیاه پوستان هستند که به دلیل تبعیض های اقتصادی و درمانی محکوم به مرگ بوده اند. مجموعه این فرآیندها را می توان زمینه ساز رسیدن مردم آمریکا به نقطه ای دانست که علیه ساختار حاکم دست به طغیان می زنند. دوم آنکه هر چند محافل رسانه ای و سیاسی آمریکا سعی دارند تا قتل یک سیاه پوست توسط پلیس سفید پوست را به دوران ترامپ نسبت دهند اما مروری بر تاریخ آمریکا نشان می دهد که حتی در دوران ریاست جمهوری اوبامای سیاه پوست نیز وضعیت رنگین پوستان در آمریکا بحرانی بوده است و اکنون نیز همان روند ادامه دارد. به عبارتی همچنان همان اصول برتری نژاد سفید بر سیاه بر آمریکا حاکم است. البته در دوران اخیر یعنی دهه های کنونی یک تفاوت ماهوی ایجاد شده است و آن اینکه در گذشته سیاه پوستان برای برده داری در ازای مقداری غذا حق حیات داشتند و در قرن بیست و یکم دیگر این حق حیات نیز برای آنها قائل نیستند و محکوم به مرگ هستند که آمارهای هزاران نفر قتل سیاه پوستان به دست پلیس و محکومیت میلیون ها سیاه پوستان به زندان بدون آنکه هیچ اعلام جرمی در قبالشان شده باشد گواهی بر این امر است. به عبارتی دیگر می توان گفت آمریکا در قرنی که قرن انسانیت و حقوق بشر است نه تنها به حقوق بشر اعتنایی ندارد بلکه وضعیت این کشور از برده داری سیاه پوستان به حذف حق حیات آنها رسیده است. نویسنده: علی تتماج