سیاست روز 22 اسفند 1390 ساعت 21:48 http://siasatrooz.ir/vdcdxk05.yt0xj6a22y.html -------------------------------------------------- عنوان : سعي كرديم عكسي را توي اين قاب قرار دهيم كه چندان دلخراش نباشد... -------------------------------------------------- متن : سعي كرديم عكسي را توي اين قاب قرار دهيم كه چندان دلخراش نباشد. بودند عكس هايي كه دل آدم را به درد مي آورد و دلمان براي پدر و مادرهاي اين بچه ها غصه دار مي شد. اما نخواستيم كامتان تلخ شود. فقط خواستيم بگوييم امروز را مواظب باشيد. مواظب بچه هايي كه ممكن است...