سیاست روز 13 تير 1391 ساعت 21:35 http://siasatrooz.ir/vdcep78f.jh8nfi9bbj.html -------------------------------------------------- عنوان : خط فقر سال ۸۹، نهصد و پنجاه هزار تومان اعلام شد. خط فقر سال ۹۱ چقدر است؟! -------------------------------------------------- متن :