سیاست روز 5 خرداد 1399 ساعت 23:16 http://siasatrooz.ir/vdcepx8zvjh8zvi.b9bj.html -------------------------------------------------- عنوان : قدردانی اسقف آشوریان از توجه وکمک ستاد اجرایی فرمان امام به اقشار آسیب دیده آشوری در ایام کرونا -------------------------------------------------- متن : اسقف کلیسای شرق آشوری ایران درنامه ای از ارسال بسته های معیشتی ستاد اجرایی فرمان امام برای هموطنان غیرمسلمان آسیب دیده از کرونا قدردانی و تشکر کرد. درنامه مارنرسای بنیامین به مدیرعامل بنیاد احسانِ ستاد اجرایی فرمان امام آمده است: تشکرات قلبی و خالصانه اینجانب ومجموعه کلیسای شرق آشوری تهران بابت حس نوع دوستی و اهتمام به همشهریان غیرمسلمان را پذیرا باشید. درادامه نامه آمده است: بسته های معیشتی اهدایی آن ستاد را به عنوان "برکت" بین آشوریان توزیع میکنیم. این نامه می افزاید: دعا میکنیم خداوند سایه شوم این بیماری رااز سرکشور عزیزمان ایران و تمام دنیا قطع نماید، برای شفای بیماران و خدمت هرچه بهتر پزشکان و پرستاران دعا میکنیم وبرای جنابعالی و همکاران محترم دراین کار خداپسندانه اجر اخروی مسئلت مینماییم.