سیاست روز 8 مهر 1397 ساعت 2:04 http://siasatrooz.ir/vdcewp8zpjh87wi.b9bj.html -------------------------------------------------- عنوان : چشم نخوری صادق جان! درباره آقای جهانگیری یک مثالی می‌زنم و می‌گویم ایشان مثل یک تریلی هجده چرخ است که می‌تواند ۵۰ تن بار با خود... -------------------------------------------------- متن : درباره آقای جهانگیری یک مثالی می زنم و می گویم ایشان مثل یک تریلی هجده چرخ است که می تواند ۵۰ تن بار با خود حمل کند. در دولت اول آقای روحانی، آقای جهانگیری حدود ۴۵-۴۰ تن بار حمل می کردند، اما در دولت دوم بیشتر از ۱۰ تن بار حمل نمی کند. یعنی یک چیزی حدود ۸۰ درصد ظرفیت آقای جهانگیری به کار گرفته نشده است. این تحلیل از کدام تحلیل گر زیر است؟ الف) شاه غلام - رئیس اتحادیه تریلی داران بالای پنجاه تن ب) گلام - شخصیت منفی باف کارتون سفرهای گالیور ج) شهرام - شب پره ی معروف د) برادر صادق زیباکلام - مرد حافظ کلام صادق زیباکلام: آقای روحانی باید سعی کند یک برگه برنده رو کند. به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر "برگ برنده" محسوب می شود؟ الف) کاهش نرخ گوجه فرنگی ب) موز دانه ای هزار تومانی ج) برکناری بی قید و شرط رئیس دفترش د) مشت محکم به دهان امپریالیسم شرق و غرب و در راس آن آمریکای جهانخوار همچنان برادر زیباکلام: جو ناامیدی و بدبینی به خصوص در لایه های توده مردم افزایش پیدا کند. اظهارنظر فوق یادآور کدام یک از ضرب المثل های شیرین فارسی است؟ الف) آدم جیب گشاد یا منجم می شود یا تحلیل گر ب) از کرامات صادقم این است / شیره را خورد و گفت شیرین است ج) ناز بشی ماشالا / چشم نخوری ایشالا د) هر سه گزینه فوق صحیح است