سیاست روز 29 آبان 1398 ساعت 22:08 http://siasatrooz.ir/vdcfcydyyw6dyva.igiw.html -------------------------------------------------- عنوان : اشتباه دولت در سیاست شوک درمانی بنزین گفت و گو و گفتمان، تبادل دیدگاه و اظهار نظر در میان ما ایرانیان بسیار کم اتفاق می افتد و این پیشینه نادرست حتی در مواقعی به درگیری و تبعات بعد -------------------------------------------------- متن : گفت و گو و گفتمان، تبادل دیدگاه و اظهار نظر در میان ما ایرانیان بسیار کم اتفاق می افتد و این پیشینه نادرست حتی در مواقعی به درگیری و تبعات بعدی آن کشیده می شود. باید برای ارتباط زبانی و گفت و گوی مردم کشورمان تلاش کرد تا از بروز اعتراضات تخریبی نیز جلوگیری شود. همگان شاهد بوده اند که در خیابانی تصادفی اتفاق می افتد، هر دو طرف قفل فرمان به دست پیاده میشوند و نخست ناسازهای رکیک و زشت به هم می دهند و سپس درگیری آغاز می شود. چنین رفتارهایی که از سوی مردم سر می زند ضعف در ارتباط کلامی و گفت وگو در جامعه است. در حالی که تصادف، تصادف است، اسم این اتفاق روی آن است، نیاز به درگیری و ناسزا پرانی هم نیست، قانون تکلیف هر دو طرف را روشن کرده است. با این مقدمه به تحولاتی که پس از اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی ان پیش آمد می پردازیم. دولت در زمینه گفت وگوی مستقیم و رو در رو با مردم ضعف دارد، در واقع در طول ۶ سال گذشته تاکنون دولتمردان بامردم کمتر رو در رو سخن گفته و گفت وگو کرده اند در حالی که نداشتن ارتباط مستقیم با مردم جامعه را با مشکلاتی زیادی روبرو خواهد کرد که هزینه زا است. در ماجرای افزایش قیمت بنزین دولت محترم پیش از آغاز اجرای تصمیم خود، با مردم سخن نگفت، چند هفته پیش از اجرای تصمیم به میان مردم نیامد و یا از رسانه های کشور بهره نبرد تا فضای جامعه و افکار عمومی را آماده کند. زمینه سازی برای اجرای تصمیم درباره افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن یک پروسه زمانبر است که چند روز چند هفته زمان نیاز داشت تا دولتمردان بتوانند افکار عمومی را قانع وبا خود همراه کنند. وزرای دولت و شخص آقای روحانی رئیس جمهور باید این مسئله را با مردم در میان می گذاشتند و درباره آن توضیح می دانند. وزرای دولت میتوانستند در سفر به شهرهای کشور که چندی است دردستور کار دولت قرار دارد، این موضوع را مطرح کنند و حتی رئیس جمهور می توانست درباره تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین در سفر به استان یزد و کرمان سخن بگوید بجای آن که با سخنانش حاشیه سازی کند. که تبعات آن سخنان هنوز در جامعه احساس می شود. دولتمردان با مردم سخن نگفتند مردم نیز نگران از آینده اقتصادی خود دست به اعتراض زدند و در پی این اعتراضات، آشوبگران نیز فرصت طلبی کرده به میدان آمدند و دست به شرارت زدند. قطعاً اگر دولت پیش از آن که طرح افزایش قیمت بنزین را آغاز کند با مردم سخن گفته بود، تبعات اعتراضات، بسیار پایین می آمد و آمادگی بهتر و بیشتری در میان افکار عمومی کشور شکل می گرفت. ضمن آن که با همکاری رسانه های کشور به ویژه رسانه ملی ضمن گفت وگو با کارشناسان موافق و مخالف این طرح مردم نیز با استفاده از فضای رسانه ای دیدگاه ها و نظرات خود را درباره طرح دولت بیان می کردند و اگر هم اعتراضی داشتند، از تریبون رسانه ها اعتراض خود را به گوش مسئولین می رساندند. یقیناً مردم پس از در جریان قرار گرفتن طرح افزایش قیمت بنزین و پرداخت سود حاصل از فروش آن به مردم و تضمین هایی که دولت برای کنترل بازار می داد، راغب تر می شدند و تعداد موافقان آن افزایش می یافت. این که چرا دولت تدبیر و امید از اقناع افکار عمومی بهره نبرد و به شوک ناگهانی پناه برد تا بتواند طرح خود را اجرا کند، خود پرسشی است که دولت باید به آن پاسخ دهد. چه مشاوران رسانه ای و تبلیغاتی در دولت وجود دارد که از بدیهی ترین اصول اطلاع رسانی و ارتباط رو در رو مسئولین و مردم آگاه نیستند و در چنین شرایط حساسی و با اجرای یک طرح مهم که قطعاً از تبعات آن آگاه هستند، اجازه اجرای آن را دادند یا شاید هم طرح همین مشاوران سیاست شوک درمانی بوده است؟ اکنون نیز توضیحات و توجیهات دولتمردان به کار نمی آید، مردم به گونه دیگری از ماجرای طرح افزایش قیمت بنزین آگاه شدند. اکنون دولت در مقام مجری این طرح باید همه سعی و تلاش خود را به کار گیرد تا از تبعات افزایش قیمت بنزین جلوگیری کند. از دولت تدبیر و امید بعید بود در اجرای چنین تصمیم مهم و حساسی بی تدبیر عمل کند. این عملکرد تبعات زیادی در این چند روز گذشته برای کشور داشت.