سیاست روز 21 فروردين 1390 ساعت 8:30 http://siasatrooz.ir/vdcfxjdv.w6dytagiiw.html -------------------------------------------------- عنوان : كيسه بوكس فلزي -------------------------------------------------- متن : استفاده از يك يخچال فرسوده به جاي كيسه بوكس در تمرين دو بوكسور برزيلي