سیاست روز 18 دی 1391 ساعت 23:26 http://siasatrooz.ir/vdcfxmde.w6d1eagiiw.html -------------------------------------------------- عنوان : نامزدهاي سياسي با كرشمه از حالا خر مراد را سوار شده‌اند! «جرايد» -------------------------------------------------- متن :