سیاست روز 14 آبان 1390 ساعت 21:36 http://siasatrooz.ir/vdcgnx93.ak9yn4prra.html -------------------------------------------------- عنوان : علم می‌گوید ماهی به خاطر دور شدن از آب به دلایل طبیعی می‌میرد. اما... -------------------------------------------------- متن : علم می گوید ماهی به خاطر دور شدن از آب به دلایل طبیعی می میرد. اما هرکس یک بار بالا و پایین پریدن ماهی را دیده باشد تصدیق می کند که ماهی از بی آبی به دلیل طبیعی نمی میرد. ماهی به خاطر آب، خودش را می کشد. برگرفته از: رمان ارميا، نوشته رضا اميرخاني