سیاست روز 9 مرداد 1397 ساعت 9:49 http://siasatrooz.ir/vdcgqn9q7ak9zt4.rpra.html -------------------------------------------------- عنوان : کنتور نمی‌ندازه که وزیر علوم: درباره برخی تغییر و تحولات فعلا به من چیزی نگفته‌اند، نشنیده‌ام و بیشتر در حد شایعات است... -------------------------------------------------- متن : وزیر علوم: درباره برخی تغییر و تحولات فعلا به من چیزی نگفته اند، نشنیده ام و بیشتر در حد شایعات است. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ... الف) وزیر علوم قطعا رفتنی است. ب) وزیر علوم صد در صد می رود. ج) وزیر علوم برکنار شده و خودش هم خبر دارد. د) به جان ننجون وزیر جدید علوم هم مشخص شده و خودش هم خبر دارد. اظهارنظر زیر از کیست؟ لطفا دروغ و چاخان رو در کنار یه حرف درست تحویل ملت ندید درسته کنتور نمی ندازه ولی ناسلامتی معاون وزیر هستید. الف) سقراط حکیم ب) پرفسور سمیعی ج) عبدالقادر خفنی چاله میدانی اصل د) مدیر یک پیام رسان داخلی کدام یک از گزینه های زیر بیشتر از دیگران پرواز می کند؟ الف) عقاب ب) شاهین ج) قرقی د) قیمت دلار