سیاست روز 20 دی 1397 ساعت 1:11 http://siasatrooz.ir/vdcgwu9qwak9zn4.rpra.html -------------------------------------------------- تک‌مضراب عنوان : همه چیز آرام است هر چقدر گفتیم این بار آخر ماست که "می زنیم" قبول نکرد. گفتیم این "تک‌مضراب" از دستمان در رفت... -------------------------------------------------- متن : هر چقدر گفتیم این بار آخر ماست که "می زنیم" قبول نکرد. گفتیم این "تک مضراب" از دستمان در رفت اما باور نکرد. حالا هم ما را یک لنگ و یک پا گذاشته گوشه آبدارخانه سیاست روز و دارد بازجویی می کند. آثار شکنجه در سراپای ما مشهود است اما "شکنجه" را تکذیب می کند و می گوید فقط می خواهم به راه راست هدایتت کنم. گمان کنم یکی از دنده های چپ ما را شکسته و هنوز به راه راست هدایت نشده ایم. عجالتا این "تک مضراب" وسط فرمایشات معاون اول رئیس جمهور را بخوانید تا ما و مدیرمسئول روزنامه سیاست روز به مناظره خود ادامه بدهیم. اسحاق جهانگیری: عده ای از مردم زیر فشارهای اقتصادی هستند، اما عده ای به جای آنکه با مردم همدردی کنند هنوز دنبال خارج کردن رقیب خود هستند. ننجون: البته یک عده دیگری هم هستند که همین فشارهای اقتصادی را هم تکذیب می کنند و سعی دارند القا کنند که همه چیز آرام است و ما چقدر خوشحالیم. انسجام داخلی از نان شب برای کشور واجب تر است. ننجون: البته نان شب هم برای خودش اهمیتی دارد و مردم ما گاهی که "انسجام" سیرشان نمی کند به نان شب هم نیاز مبرم دارند. ما باید به داد ملت برسیم. ننجون: خواهش می کنم این کار را نکنید. آن دفعه که به داد مردم رسیدید دلار به بیست هزارتومان هم رسید. ملت با غولی مثل آمریکا مواجه است. ننجون: البته برای ما غول است وگرنه برای شما خاطره هم حساب نمی شود. باید مطمئن شویم معیشت مردم آسیب نمی بیند. ننجون: مطمئن باشید همین حالا هم معیشت مردم جر و اجر شده است استاد! ما نیازمند تعقل، نوآوری در راهکارها هستیم. ننجون: هنوز جای تعقل ها و نوآوری های قبلی درد می کند.