سیاست روز 26 ارديبهشت 1397 ساعت 9:54 http://siasatrooz.ir/vdcgyt9qxak9zw4.rpra.html -------------------------------------------------- عنوان : چکمه اروپا در بحران -------------------------------------------------- متن : اروپا گویا نمی خواهد از بحران تشکیل دولت ها خارج شود چنانکه انتخابات ایتالیا درپی انحلال پارلمان، در چهارم مارس ۲۰۱۸ (۱۳ اسفند ۱۳۹۶) برگزار و بار دیگر وارد دوره و چالش جدیدی کردند به گونه ای که هنوز احزاب و اشخاص پیروز نتواسته اند راهی پیدا کنند تا دولت تشکیل شود. براساس آمار و ارقام ائتلاف راست که حزب میانه لگا نورد به رهبری ماتئو سالوینی در راس آن قرار دارد بیشترین کرسی ها را در هر دو مجلس به دست آورد. در همین حال حزب پنج ستاره که به عنوان ساختار شکن در عرصه سیاسی ایتالیا معروف است، به رهبری لوئیجی دیماریو بیشترین آراء را از آن خودش کرد. همچنین ائتلاف چپ میانه به رهبری ماتئو رنتسی، نخست وزیرکنونی، سوم شد. این ترکیب گویای آن است که هیچ یک از احزاب نتوانستند اکثریت مطلق را به دست آورند. به این معنا که ایتالیا بار دیگر به سمت پارلمان معلق پیش خواهد رفت. مسئله ای که آلمان به اشکالی با آن مواجه است و با اینکه انتخابات پارلمانی آن در شهریورماه (سپتامبر) برگزار شده، هنوز نتوانسته کابینه را تشکیل دهد. اما مسئله بنیادی تر در این باره ائتلاف و احزابی هستند که پیروز انتخابات شده اند. طی سال های گذشته به خصوص از زمانی که بحران غرب آسیا موسوم به خاورمیانه عمق پیدا کرده و همین مسئله جریان پناه جویان را ایجاد کرده، احزاب و گروه های ضد مهاجر، ضد اتحادیه گرایی، ضد اسلامی و همچنین قوم گرا و نژادپرست به شدت رشد یافته اند. البته این مسئله ای جدی در غرب است که دامن آمریکا را نیز گرفته است و نشان می دهد که تنها به دلیل بحران حاضر در خاورمیانه و بحث پناه جویان نیست، بلکه جامعه غرب به لحاظ فکری از شرایط کنونی سرخورده شده و خواهان انتخاب مسیر دیگری است که این مسیر در حال حاضر به سمت رادیکالیسم و نژادپرستی گرایش پیدا کرده است. این موضوع وقتی به بحران سرمایه داری گره می خورد، مشکلات غرب را پیچیده تر می کند بویژه که چنین فضایی بیش از این نیز به وجود آمده است. دنیای غرب در دهه ۱۹۲۰ به بعد، هم با چالش بحران مالی مواجه شد و هم اینکه به سمت نازیسم و فاشیسم پیش رفت. در انتخابات اخیر آلمان نیز مشخص شد که نئونازی ها توانستند برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم وارد پارلمان این کشور شوند. ایتالیا نیز به عنوان کشوری که فاشیسم در آن شکل گرفت و رشد کرد، در انتخابات ماه مارس احزاب و گروه هایی را به عنوان پیشتاز می بیند که نه تنها ایتالیا بلکه اتحادیه اروپا و غرب را تهدید می کند. در چنین شرایطی یکی از مهمترین دغدغه های متفکران و سیاست مداران غربی این است که چگونه رفتار کنند که فاشیسم و نازیسم و یا هر گونه رادیکالیسمی، با وجود بحران مالی و اقتصادی پیش آمده، به سمتی پیش نرود که شرایط و فضایی دهه ۱۹۳۰ و عواقب بعد از آن بار دیگر تکرار شود. نویسنده: فرامرز اصغری