سیاست روز 17 دی 1397 ساعت 12:03 http://siasatrooz.ir/vdcgyu9q7ak9zt4.rpra.html -------------------------------------------------- عنوان : تکرار اشتباهات گذشته -------------------------------------------------- متن : فلسطین در روزهای اخیر شاهد تحولاتی بوده که عملا با روح انتفاضه و مطالبات مردمی مغایر است. از یک سو ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان مواضعی منفی علیه حماس اتخاذ کرده و اتهاماتی را به این جنبش وارد ساخته است از سوی دیگر جنبش فتح نیز ادعاهای امنیتی علیه حماس و غزه داشته که عملا روابط میان گروه های فلسطینی را با چالش مواجه ساخته است. حلقه تکمیلی این وضعیت سفر دوره ای ابومازن به کشورهای عربی از جمله مصر با ادعای اقدام برای حل بحران فلسطین است. حال این سوال مطرح می شود که این تحرکات چرا از سوی تشکیلات خودگردان صورت می گیرد و چه پیامدهایی برای فلسطین به همراه خواهد داشت؟ در باب اهداف ابومازن و همقطارانش چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه فلسطین کم کم خود را برای انتخابات آماده می سازد و شرایط حکایت از برتری سایر جریان ها نسبت به فتح و شخص ابومازن نزد فلسطینی ها دارد. با توجه به رویکرد انحصارگرایانه فتح و ابومازن می توان گفت آنها با ایجاد فضای منفی علیه سایر گروه های فلسطینی به دنبال فضای تخریب و حتی تعویق انتخابات هستند. دوم آنکه این روزها نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست ها به شدت درگیر بحران های داخلی از رسوایی اقتصادی گرفته تا اعتراضات مردمی مواجه است. نتانیاهو با رویکرد به روابط خارجی از جمله با آمریکای لاتین و نیز تحرکات نظامی علیه سوریه و لبنان و تهدید ایران سعی دارد تا خود را ناجی امنیت این رژیم معرفی نماید. وی که کارنامه شکست در برابر غزه بعد از ۲۴ ساعت نبرد را دارد با این رفتارها سعی در پنهان سازی آن شکست دارد. با توجه به نزدیکی روابط ابومازن با صهیونیست ها این سناریو مطرح است که وی و فتح با جوسازی علیه سایر گروه های فلسطینی برآنند تا مسیر انتفاضه را منحرف به درگیری های داخلی سوق دهند. این امر برای نتانیاهویی که به شدت سعی دارد تا خود را در تامین امنیت این رژیم موفق نشان دهد دارای اهمیت بسیار است. حلقه تکمیلی این فرآیند نیز تحریم هایی است که آمریکا این روزها علیه حزب الله لبنان صورت می دهد. حال این سوال سوال مطرح می شود که این رفتارها چه پیامدهایی برای فلسطین به همراه دارد؟ سایقه تاریخی نشان می دهد که هر زمان فلسطینی ها به سمت درگیری های درون گروهی پیش رفته اند هر چند افرادی مانند ابومازن توانسته اند بر حفظ قدرت دست یابند اما در نهایت این صهیونیست ها بوده اند که توانسته اند ضمن تشدید سرکوب فلسطینی ها از این اختلافات به عنوان بهانه ای جهت انحراف افکار عمومی جهان از حقایق جاری در فلسطین بهره گیرند. آنها چنان القا می سازند که مشکل فلسطین نه اشغالگری و جنایات این رژیم بلکه اختلافات درونی فلسطینی هاست. حال آنکه همین اختلافات نیز برگرفته از طراحی های صهیونیست ها و آمریکاست که برای سرکوب فلسطینی ها از هر ابزاری بویژه اختلاف افکنی داخلی بهره برداری می کنند. نویسنده: قاسم غفوری