سیاست روز 6 دی 1397 ساعت 0:04 http://siasatrooz.ir/vdch-qnzx23nvxd.tft2.html -------------------------------------------------- عنوان : به جای ستون طنز اصلا خنده ندارد. خبر کوتاه است. دو پیمانکار و دو کارگر تاسیسات دانشگاه علوم و تحقیقات دستگیر شدند.... -------------------------------------------------- متن : اصلا خنده ندارد. خبر کوتاه است. دو پیمانکار و دو کارگر تاسیسات دانشگاه علوم و تحقیقات دستگیر شدند. این اوج اقتدار قضایی ماست وقتی هفت دانشجوی مظلوم و یک راننده زحمتکش این سرزمین پیش پای ندانم کاری های ما قربانی می شوند. قرار است دو مسئول دانشگاه را هم محاکمه کنند. این دیگر آخر اقتدار است. اگر این شش نفر را در ملاعام دار بزنند دل شش خانواده قربانیان حادثه خنک می شود و فقط می ماند دل گرگرفته دو خانواده دیگر که باید برای خنک کردن دل آنها دو مقصر دیگر پیدا کنند. من پیشنهاد می کنم یک خلبان توپوف و یک راننده اسکانیا را پیدا کنند و دار بزنند. به هر حال ممکن است امروز گناهی مرتکب نشده باشند اما فردا که مرتکب می شوند. شایعه ها زودتر از خبر مرگ می رسند. اتوبوس واژگون متهم ردیف اول است. یک اتوبوس بی ملاحظه و ولنگار که برای تخریب چهره مسئولان خدوم دانشگاه از هیچگونه جرکت ددمنشانه ای فروگذار نمی کند. اول ترمز خالی می کند. بعد یاتاقان می زند. بعد هم راننده اش را سکته می دهد و به شکل مشکوکی خودش را واژگون می کند. پیشنهاد می کنم برای نشان دادن اوج اقتدار خود فردا لاشه اتوبوس را هم احضار کنیم و از سر در دانشگاه علوم تحقیقات آویزانش کنیم تا برای الباقی اتوبوس ها درس عبرت بشود. و آخر اینکه بین این همه گرانی ها "مرگ" هنوز یک کالای ارزان است. فقط یادتان نرود باید در صف مرگ بایستیم تا بمیریم.