سیاست روز 14 بهمن 1390 ساعت 20:28 http://siasatrooz.ir/vdchxmnq.23nzidftt2.html -------------------------------------------------- عنوان : این بانگ آزادیست... کز خاوران خیزد... -------------------------------------------------- متن : این بانگ آزادیست کز خاوران خیزد فریاد انسان هاست کز نای جان خیزد اعلام طوفان هاست کز هر کران خیزد آتش فشان قهر ملت های دربند است حبل المتین توده های آرزومند است دشمن بداند ما موج خروشانیم زاییده بحریم فرزند طوفانیم در سنگر اسلام بگذشته از جانیم بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما بخت تبهکاران شد واژگون از ما دامان آزادی شد لاله گون از ما ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم ما در پی آسایش و معراج اسلامیم الله اکبر خميني رهبر..