سیاست روز 26 شهريور 1390 ساعت 20:23 http://siasatrooz.ir/vdchzzn-.23n6idftt2.html -------------------------------------------------- کویت تایمز عنوان : راهپیمایی جوانان کویتی برای تغییرات سیاسی -------------------------------------------------- متن : جوانان گروه ۱۶ سپتامبر کویت شب گذشته با برپایی یک راهپیمایی به همراه تظاهرکنندگانی از تمام سنین، خواستار تغییر در سیستم سیاسی فعلی کویت شدند. یکی از خواسته های این تظاهرکنندگان غالبا جوان، تغییر زیر ساخت های سیاسی کشور و ریشه کنی فساد بود. یکی از نمایندگان مجلس کویت در سخنرانی اش در جمع جوانان کویتی گفت: من اینجا آمده ام تا جوانان را حمایت کنم و من کاملاً با درخواست آنان موافق هستم. وی همچنین گفت شرایط در عرصه سیاسی کویت به نقطه ای رسیده است که هم روسای کابینه و هم روسای مجلس، باید از قدرت کنار بروند و چهره های جدید عهده دار مسئولیت شوند. ممنوعیت اقامه نماز در خیابان های فرانسه روز گذشته ممنوعیت بر پایی نماز در خیابان های فرانسه به اجرا در آمد و هزاران نفر از مسلمانان برای اقامه نماز به مکان های جایگزین راهنمایی شدند.