سیاست روز 18 آذر 1390 ساعت 20:26 http://siasatrooz.ir/vdci53aq.t1a3z2bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : مي شناسيد اين پيرمرد را با آن كلاه دوست داشتني‌اش؟ -------------------------------------------------- متن : مي شناسيد اين پيرمرد را با آن كلاه دوست داشتني اش؟ اين پيرمرد همان ریزعلی خواجوی خودمان است كه در کتاب فارسی سوم دبستانمان به يك قهرمان هميشگي براي ما مبدل شد.