سیاست روز 21 ارديبهشت 1398 ساعت 16:29 http://siasatrooz.ir/vdci5vazut1auv2.cbct.html -------------------------------------------------- معاون وزیر اقتصاد خبر داد عنوان : امسال؛ بدهی دولت به بانک‌ها تعیین تکلیف می‌شود -------------------------------------------------- متن : معاون وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت فروش اموال مازاد بانک ها گفت: بدهی دولت به بانک ها امسال تعیین تکلیف می شود. عباس معمارنژاد در مورد وضعیت فروش اموال مازاد بانک ها، اظهار داشت: این موضوع مورد توجه مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بود و اقداماتی ظرف یک سال گذشته توسط وزارت اقتصاد صورت گرفته که منجر به این شد ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال بانک های دولتی و خصوصی شده فروخته بشود که بخش مربوط به املاک و بخش سهام و شرکت ها است. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این میزان فروش مربوط به بانک های دولتی و خصوصی مانند صادرات، تجارت و ملت است، اینکه گفته شده براساس خوداظهاری، ۳۰ هزار میلیاردی از اموال بانک ها فروخته شده احتمالا مربوط به مدت زمان شروع طرح تاکنون است و آمار ۱۲ هزار میلیارد تومان برای یک سال و اندی گذشته بوده است. وی با تاکید بر اینکه بررسی کردیم که روند واگذاری اموال مازاد بانک ها تسریع شود، گفت: نیاز بود، مقررات در رابطه با ارزش گذاری شرکت ها و املاک و دارایی و فروش اقساطی یک مقدار شفاف تر شده و تسهیل بیشتری صورت بگیرد. با بررسی ها مشخص شد، آیین نامه هایی که قانون اصل ۴۴ در این رابطه دارد، آیین نامه های مناسبی است و پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت رفته تا تصویب شود. اکنون این آیین نامه در دستور کار تصویب دولت قرار دارد و پس از تصویب، بانک ها می توانند با تصویب مجمع عمومی از آیین نامه های مربوط به قانون اصل ۴۴ برای ارزش گذاری بنگاه ها و دارایی ها و فروش اقساطی و نحوه تنظیم قرارداد استفاده کنند. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که یکی از چالش های موجود، قیمت گذاری اموال است، بیان داشت: در آیین نامه ۴ روش برای واگذاری در نظر گرفته شده است؛ ارزش روز دارایی ها، روش های ترکیبی و روش هایی که سازمان خصوصی سازی اکنون استفاده می کند. معمارنژاد افزود: وقتی یک شرکت بورسی واگذار می شود، وضعیت خاص خود را دارد و غیربورسی نیز همین طور. واگذاری شرکت های بورسی شفاف است و مثلا قیمت بلوک فروشی براساس عرف و تابلو مشخص است.