سیاست روز 14 مرداد 1398 ساعت 22:23 http://siasatrooz.ir/vdcipuaz5t1azr2.cbct.html -------------------------------------------------- رئیس قوه قضاییه: عنوان : مدیران قضایی مجدانه پیگیر مطالبات مردمی باشند -------------------------------------------------- متن : رئیس قوه قضاییه در بازدید سرزده از دبیرخانه حوزه ریاست به مدیران قضایی تاکید کرد تا به صورت جدی پیگیر مطالبات مردمی باشند. آیت الله سیدابراهیم رئیسی صبح دوشنبه به صورت سرزده از دبیرخانه حوزه ریاست قوه قضاییه بازدید کرد و ضمن گفت وگو و شنیدن درخواست های مردم از نزدیک در جریان فرآیند کار این مجموعه قرار گرفت. رئیس دستگاه قضایی در این بازدید دستور داد که دبیرخانه قوه قضاییه، مطالبات و مکاتبات واصله را از مراجع ذیربط در این قوه پیگیری و نتایج را به صورت نوبه ای منعکس کند. رئیسی با تأکید بر لزوم تکریم مراجعان و گشاده رویی در برخورد با مردم، در واکنش به گلایه مدیرکل دبیرخانه از برخی مدیران قضایی به علت پاسخ ندادن به مکاتبات، گفت: موضوع پاسخگویی و پیگیری مطالبات مردم آنقدر مهم است که مدیران دستگاه قضایی موظفند تا حصول نتیجه نهایی مطالبات مردمی پیگیری مجدانه داشته باشند.