سیاست روز 17 شهريور 1397 ساعت 20:49 http://siasatrooz.ir/vdciqwazut1au32.cbct.html -------------------------------------------------- عنوان : ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که ... یک نماینده مجلس: طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی... -------------------------------------------------- متن : یک نماینده مجلس: طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی به تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نرسید. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ... الف) بین نمایندگان مجلس هم دوتابعیتی های زیادی داریم که امیدوارند در آینده به جمع مدیران دولتی بپیوندند. ب) مدیران دوتابعیتی خوبند به شرطی که در مواقع خاص فلنگ را نبندند و به تابعیت دوم خود فرار نکنند. ج) مجلس کارهای مهمتری از جمله تمرین برای تلفظ درست برخی کلمات و خوردن گلابی دارد. د) ما از این انشا هیچ نتیجه ای نمی گیریم. ژ یک کمک داور متهم به دریافت رشوه: هیچ آدم عاقلی به گناه خود اعتراف نمی کند. اگر قرار بود من چنین کاری انجام دهم، حداقل رقمی می گرفتم که وضع زندگی ام عوض شود و پولدار شوم. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ... الف) آدم های عاقل هیچ وقت به گناه خود اعتراف نمی کنند بلکه بر گناهان خود پافشاری می کنند. ب) آدم که رشوه می گیرد لااقل رقمی بگیرد که مشکلات زندگی اش حل بشود. ج) گفتی باور کردم. تکرار کردی شک کردم. قسم خوردی فهمیدم که دروغ می گویی. د) ما از این انشا هیچ نتیجه ای نمی گیریم. ژ نایب رئیس مجلس: نمایندگان می توانند به دور از توهین و افترا نظر و عقیده خود را مطرح کنند. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ... الف) نمایندگان مجلس شبانه روز فحش های رکیک می دهند و نایب رئیس محترم دارد نصیحت شان می کند. ب) نمایندگان بدون توهین و افترا نمی توانند کارشان را پیش ببرند. ج) نمایندگان باید بچه های خوبی باشند. از توهین و افترا خودداری کنند. شب ها مسواک بزنند و به پدر و مادر خویش نیز احسان کنند. د) ما از این انشا هیچ نتیجه ای نمی گیریم.