سیاست روز 29 دی 1396 ساعت 21:12 http://siasatrooz.ir/vdciwrazwt1auv2.cbct.html -------------------------------------------------- چهارجوابی عنوان : چرا زحمت کشیدین؟ وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: بازداشت کردن افراد برای ما هیچ لذتی ندارد و برای هیچ حکومتی خوب نیست... -------------------------------------------------- متن : وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: بازداشت کردن افراد برای ما هیچ لذتی ندارد و برای هیچ حکومتی خوب نیست. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ... الف) بازداشت خوب است به شرطی که به قصد لذت نباشد. ب) افراد بازداشت شده باید از این فرصت خود لذت ببرند. ج) هرکس بازداشت نشده معنی لذت را نمی داند. د) هر سه گزینه فوق به شدت صحیح است. عضو شورای شهر تهران: خیابانی یا مکانی را در تهران به نام جان باختگان سانچی نامگذاری می شود. معمولا بعد از این جمله کدام یک از گزینه های زیر می آید؟ الف) زحمتتون میشه والا. ب) حالا چرا خب دو دقیقه اومده بودیم خودتون رو ببینیم. ج) چرا زحمت کشیدن؟ شرمنده می کنین به خدا د) یک گزینه دیگر که به دلیل رعایت شئونات اخلاقی از درج آن معذورم.