سیاست روز 19 شهريور 1398 ساعت 23:48 http://siasatrooz.ir/vdcj8yevvuqevaz.fsfu.html -------------------------------------------------- عنوان : همه‌ ما، سحر هستیم، بازی را تمام کنید! سحر خدایاری درگذشت، خبر تاسف‌باری است و هیچ موضوعی اعم از اینکه سابقه خودکشی داشته و یا بیماری اعصاب و روان داشته... -------------------------------------------------- متن : سحر خدایاری درگذشت، خبر تاسف باری است و هیچ موضوعی اعم از اینکه سابقه خودکشی داشته و یا بیماری اعصاب و روان داشته[ نکته ای که پدر مرحومه در مصاحبه با روزنامه هلال احمر گفته] ذره ای از تاسف این اتفاق کم نمی کند، بعد از این حادثه به شدت غم انگیز عده ای بر این موضوع تاکید کردند که بهتر است ورود زنان به ورزشگاه آزاد شود تا شاهد تکرار حادثه این چنینی نباشیم، راقم این سطور نظری در مورد حضور دختران در ورزشگاه ها ندارد اما چند نکته قابل تامل است. وضعیت جامعه برای همه روشن است، نکته مبهم این است که چرا در این وضعیت، دغدغه برخی از رسانه ها و دختران سرزمینمان، ورود به ورزشگاه شده است. پدر جانباز سحر، او را هشت سال پیش برای کار به جایی معرفی می کند و او می رود و سحر را که دو لیسانس زبان و کامپیوتر داشته، برای اشتغال قبول نمی کنند! آیا اگر اوضاع اقتصادی کشور خوب بود و سحر و نمونه هایی مانند او می توانستند آینده خود را بسازند و تشکیل یک زندگی متوسط رویایی دست نیافتنی نبود، باز هم دغدغه آنان ورود به ورزشگاه بود؟ می گویند خب درهای ورزشگاه ها را باز کنید که دیگر دغدغه شان این نباشد! اگر روزی از من بخواهند تا معنای عبارت "آدرس غلط دادن" را با ذکر مثال توضیح دهم قطعا همین نکته را بیان خواهم کرد، در جامعه ای با وضعیت نرمال دغدغه کدام جوانی به جای کار و تشکیل زندگی و... رفتن به ورزشگاه می شود؟ چرا این پیشنهاد مطرح می شود؟ چون ما ایرانیان همیشه دنبال راه حل موقتی و مُسکن و یا راحت ترین راه حل هستیم! می گویند خود سحر کاری کرده که هشت سال پیش آن اداره او را نپذیرد! جالب است! مگر می شود جوانی که دو لیسانس زبان و کامپیوتر داشته باشد کاری کند که او را نپذیرند!؟ چرا این نکته مطرح می شود؟ چون برداشتن ممنوعیت زنان به ورزشگاه از ایجاد شغل و فراهم کردن مقدمات اولیه تشکیل زندگی برای آنها راحت تر است! رسانه ملی سالها پیش اعلام کرده بود که جوانان به فلان بانک مراجعه کنند و وام اشتغال بگیرند، پاسخ مدیر بانک جالب بود: بروید و از همان تلویزیون وام بگیرید! این واقعیت جامعه ماست، به فکر جوانان نیستند و پشت ورود جوانان به ورزشگاه پنهان می شوند آنقدر هم در این شیپور می دمدند که جوان باور می کند که باید دغدغه آنها همین باشد، شغل و ... به چه کاری می آید! اما واقعیت این نیست، پس لطفا این بازی ایجاد دغدغه مصنوعی برای جوانان را تمام کنید و فکر نان باشید که خربزه آب است! بد نیست این جمله را در آخر مطلب عنوان کنم که پدر سحر دختر عشق فوتبال، می گوید هیچ بازیکنی را ندیده که پیگیر پرونده او باشد! دقت کنید هیچ! نویسنده: احسان گل محمدی