سیاست روز 31 تير 1390 ساعت 21:07 http://siasatrooz.ir/vdcjfoevzuqea.sfu.html -------------------------------------------------- عنوان : موش‌ها، گربه‌ها و آدم‌ها -------------------------------------------------- متن : آنوقت ها موش ها اگر احساس مي كردند گربه اي يا آدمي در چندمتري شان است، پا به فرار مي گذاشتند، اما حالا گربه ها از آنها مي ترسند و در مقابل انسان ها هم فيگور! مي گيرند تا عكس يادگاري شان را ثبت كنند.