سیاست روز 14 دی 1390 ساعت 20:36 http://siasatrooz.ir/vdcjhaea.uqeyazsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : يك مجسمه بزرگ برفي از ا‌ژدها در پارك سونگشوتانگ در شمالغرب چين -------------------------------------------------- متن :