سیاست روز 20 دی 1390 ساعت 20:24 http://siasatrooz.ir/vdcjohea.uqeymzsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : مرگ مانند مرد ماهیگیر هست و دریای او جهان باشد... -------------------------------------------------- متن : مرگ مانند مرد ماهیگیر هست و دریای او جهان باشد... ماهی او کسی چو من چون تو خواه او پیر یا جوان باشد...